Starostka MČ Praha 10

Vážené občanky, vážení občané,

Kancelář starostky MČ Praha 10 je vám k dispozici pro všechny vaše dotazy či podněty týkající se naší městské části.

V případě, že se na ÚMČ Praha 10 chystáte obrátit v níže uvedených oblastech, doporučujeme vám však pro rychlejší vyřízení vašeho dotazu či podnětu se primárně obrátit na příslušné gesční pracoviště ÚMČ:

  1. S dotazy týkajícími se tzv. Zón placeného stání (modré zóny) se prosím obracejte přímo na příslušný referát Odboru dopravy ÚMČ, kde vám se vším, co se týká parkování, velmi rádi, ochotně a odborně poradí.
  2. S případnými stížnostmi a podněty prosím kontaktujte oddělení stížností Odboru kontroly a komunikace ÚMČ, které bylo právě za účelem neprodleného a nezávislého prošetřování stížností a podnětů našich občanů zřízeno.
  3. Závěrem si dovolujeme upozornit, že Úřad MČ Praha 10, jakožto orgán územní samosprávy, nevykonává agendu Úřadu práce ČR (spadajícího pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), a do jeho činnosti nemůže ani jakkoliv intervenovat. S dotazy z oblasti nepojistných sociálních dávek, evidence a podpor v nezaměstnanosti se proto prosím obracejte přímo na Kontaktní pracoviště ÚP Praha 10.

S jakýmikoliv dalšími podněty a dotazy vám budeme moc rádi k dispozici.

 

Sekretariát: 

Asistentka: Kristýna Fišerová, telefon: 267 093 324, e-mail: kristyna.fiserova@praha10.cz

Asistentka: Tereza Ničová, telefon: 267 093 448, email: tereza.nicova@praha10.cz