Starostka MČ Praha 10

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ - PANDEMIE COVID-19

Vážené občanky, vážení občané,

je nám to moc líto, ale aktuální, velmi vážná epidemiologická situace nám bohužel neumožňuje osobní setkávání. Dovolujeme si vás proto tímto zdvořile požádat o primárně emailovou či telefonickou komunikaci.

S dotazy týkajícími se tzv. Zón placeného stání se prosím obracejte přímo na příslušný referát Odboru dopravy ÚMČ, kde vám se vším, co se týká parkování, velmi rádi, ochotně a odborně poradí.

S vašimi případnými stížnostmi a podněty prosím kontaktujte oddělení stížností Odboru kontroly a komunikace ÚMČ, které bylo právě za účelem neprodleného a nezávislého prošetřování stížností a podnětů našich občanů zřízeno.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Úřad MČ Praha 10, jakožto orgán územní samosprávy, nevykonává agendu Úřadu práce ČR (spadajícího pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), a do jeho činnosti nemůže ani jakkoliv intervenovat. S dotazy z oblasti nepojistných sociálních dávek, evidence a podpor v nezaměstnanosti se proto prosím obracejte přímo na Kontaktní pracoviště ÚP Praha 10.

S jakýmikoliv dalšími podněty a dotazy vám budeme moc rádi k dispozici.

Děkujeme za pochopení a přejeme v této době hlavně pevné zdraví

Mgr. Martin Bahenský

vedoucí sekretariátu Kanceláře starostky

 

Renata CHMELOVÁ, starostka

Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí

Email: starostka@praha10.cz

Kontakt: budova A, kancelář 407

Kompetence: Strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21.

 

Sekretariát: 

Vedoucí sekretariátu: Mgr. Martin Bahenský, telefon: 267 093 332, e-mail: martin.bahensky@praha10.cz

Asistentka: Kristýna Fišerová, telefon: 267 093 324, e-mail: kristyna.fiserova@praha10.cz

Asistentka: Tereza Ničová, telefon: 267 093 448, email: tereza.nicova@praha10.cz

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10