Starostka MČ Praha 10

Vážené občanky, vážení občané,

Kancelář starostky MČ Praha 10 je vám k dispozici pro všechny vaše dotazy či podněty týkající se naší městské části.

V případě, že se na ÚMČ Praha 10 chystáte obrátit v níže uvedených oblastech, doporučujeme vám však pro rychlejší vyřízení vašeho dotazu či podnětu se primárně obrátit na příslušné gesční pracoviště ÚMČ:

  1. S dotazy týkajícími se tzv. Zón placeného stání (modré zóny) se prosím obracejte přímo na příslušný referát Odboru dopravy ÚMČ, kde vám se vším, co se týká parkování, velmi rádi, ochotně a odborně poradí.
  2. S případnými stížnostmi a podněty prosím kontaktujte oddělení stížností Odboru kontroly a komunikace ÚMČ, které bylo právě za účelem neprodleného a nezávislého prošetřování stížností a podnětů našich občanů zřízeno.
  3. Závěrem si dovolujeme upozornit, že Úřad MČ Praha 10, jakožto orgán územní samosprávy, nevykonává agendu Úřadu práce ČR (spadajícího pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR), a do jeho činnosti nemůže ani jakkoliv intervenovat. S dotazy z oblasti nepojistných sociálních dávek, evidence a podpor v nezaměstnanosti se proto prosím obracejte přímo na Kontaktní pracoviště ÚP Praha 10.

S jakýmikoliv dalšími podněty a dotazy vám budeme moc rádi k dispozici.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Martin Bahenský

vedoucí sekretariátu Kanceláře starostky

 

Renata CHMELOVÁ, starostka

Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí

Email: starostka@praha10.cz

Kontakt: budova A, kancelář 407

Kompetence: Strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21.

 

Sekretariát: 

Vedoucí sekretariátu: Mgr. Martin Bahenský, telefon: 267 093 332, e-mail: martin.bahensky@praha10.cz

Asistentka: Kristýna Fišerová, telefon: 267 093 324, e-mail: kristyna.fiserova@praha10.cz

Asistentka: Tereza Ničová, telefon: 267 093 448, email: tereza.nicova@praha10.cz

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10