Komise výchovně vzdělávací

Předseda komise: Mgr. Pavel Mareš (VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí)

Tajemník komise: Mgr. Bc. Jana Vinterová, 267 093 487, jana.vinterova@praha10.cz

Termíny jednání:

10. 2. 2020        
9. 3. 2020         
6. 4. 2020          
11. 5. 2020        
8. 6. 2020          
14. 9. 2020        
12. 10. 2020      
16. 11. 2020      
7. 12. 2020

Působnost komise:

 1. působí v oblastech týkajících se školství, které souvisejí zejména s provozem a výchovně vzdělávacím procesem v základních školách, mateřských školách a školských zařízeních, jejichž je zřizovatelem;
 2. komunikuje a rozvíjí spolupráci se všemi školami (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ) na území MČ Praha 10 (bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem) a s dalšími aktéry vzdělávání v MČ Praha 10;
 3. připomínkuje koncepci, akční plán a rozvoj školství na území MČ Praha 10;
 4. vyhodnocuje a zpracovává informace a podněty z oblasti školství a vzdělávání ze strany veřejnosti;
 5. vyjadřuje se k podnětům z oblasti školství a vzdělávání, vzneseným ze strany ředitelů mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 10 a školských rad;
 6. podílí se na mezioborové spolupráci v rámci rodinné politiky;
 7. vyhodnocuje, případně zpracovává návrhy členů Komise výchovně vzdělávací a předkládá vlastní návrhy a doporučení Radě MČ Praha 10, jež se týkají školství a vzdělávání;
 8. poskytuje stanoviska k materiálům z oblasti školství předkládaným prostřednictvím Rady MČ na jednání Zastupitelstva MČ;
 9. na vyžádání Rady MČ poskytuje stanoviska k materiálům projednávaným Radou MČ, které se týkají školství a vzdělávání;
 10. spolupracuje s ostatními komisemi Rady MČ Praha 10;
 11. vyjadřuje se k návrhu rozpočtu kapitoly školství;
 12. vyjadřuje se k plánu oprav a rekonstrukcí budov škol a školských zařízení, jež jsou zřizovány MČ Praha 10;
 13. vyjadřuje se k nabídce volnočasových a nadstandardních aktivit a kroužků pro děti a žáky, kterou poskytují školy zřizované MČ Praha 10 a další subjekty;
 14. vyjadřuje se k zajištění a financování výuky jazyků ve školách zřizovaných MČ Praha 10.

​Členové komise - odborníci z řad veřejnosti:

Mgr. Regina Dlouhá

Mgr. Naďa Jurečková

Ivana Kriglová

 

 

Členové komise

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise výchovně vzdělávací
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Ing. Pavel Hájek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: pavel.hajek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise územního rozvoje
 • Komise majetková a nebytových prostor

Mgr. Tereza Hauffenová,MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10