Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Datum přijetí: 7.9.2021
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: 682

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

poskytnutí stávajících bytů po výpovědích z nájmu bytu bez výpovědní doby a uzavření smluv o nájmu bytů na dobu určitou jeden rok, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Č. bytu

podlaží

Vel. bytu

Adresa bytu

*****

*****

1+0

Na Hroudě 1314/14

Praha 10 - Strašnice

*****

*****

1+0

V Předpolí 1304/3

Praha 10 - Strašnice

*****

*****

1+1

Ostružinová 2936/3

Praha 10 - Záběhlice

 

II.   ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-348836/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10