Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19

Datum přijetí: 8.6.2021
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 467

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

R. Chmelovou, starostku, předložit informaci o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-245649/2021; P10-250797/2021

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10