Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu na pověření vedoucí personálního oddělení k zastupování tajemníka ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 16.4.2019
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 254

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí
  1. dle ustanovení § 81 odst. (5) písm. c) a § 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění předpisů pozdějších, pověření vedoucí personálního oddělení JUDr. Jany Hatalové, MBA k zastupování Ing. Martina Slavíka, tajemníka ÚMČ Praha 10, v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu jeho práv a povinností
  2. související úpravu textace Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 10
    (QS 55-1) a Podpisového řádu (QI 55-01-02), zohledňující pověření vedoucí personálního oddělení JUDr. Jany Hatalové, MBA k zastupování Ing. Martina Slavíka, tajemníka ÚMČ Praha 10, v době jeho nepřítomnosti, a to v plném rozsahu jeho práv a povinností

 

vše s účinností od 1. 5. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Anotace:         funkce úřadu; personální záležitosti

Provede:         -

Na vědomí:     ÚMČ Praha 10

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, ved. pers. odd. KT

Číslo tisku:      P10-0444713/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10