Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu na jmenování tajemníků/tajemnic komisí Rady městské části Praha 10

Datum přijetí: 13.12.2018
Číslo jednání: 23
Číslo usnesení: 1028

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

 1. jmenuje
 1.  Ing. arch. Pavla Ludvíka do funkce tajemníka Komise územního rozvoje (KÚR) Rady městské části Praha 10
 2.  Mgr. Bc. Janu Vinterovou do funkce tajemnice Komise výchovně vzdělávací (KVV) Rady městské části Praha 10
 3. Mgr. Zdeňku Janků do funkce tajemnice Komise pro kulturu a udělování čestného občanství (KKČO) Rady městské části Praha 10
 4. pana Petra Stejskala do funkce tajemníka Komise majetkové a nebytových prostor (KMN) Rady městské části Praha 10
 5. Bc. Miloše Jurču do funkce tajemníka Komise bezpečnostní (KB) Rady městské části Praha 10
 6. pana Jana Vojtěcha Bindera do funkce tajemníka Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC) Rady městské části Praha 10
 7. Bc. Kristýnu Svobodovou do funkce tajemnice Komise dotační politiky (KDP) Rady městské části Praha 10
 8. pana Josefa Klognera do funkce tajemníka Komise pro podporu podnikání (KPP) Rady městské části Praha 10
 9. Bc. Ivu Petřinovou do funkce tajemnice Komise pro rekonstrukci radnice (KRR) Rady městské části Praha 10

 

 

- 2 -

 

 

 1. Ing. Simonu Hrubou do funkce tajemnice Komise pro dopravu a parkování (KPDP) Rady městské části Praha 10
 2. Ing. arch. Jana Vaška do funkce tajemníka Komise památkové (KPAM) Rady městské části Praha 10
 3. Bc. Martina Bahenského do funkce tajemníka Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) Rady městské části Praha 10

 

vše s účinností od 14. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Anotace:         funkce úřadu; personální záležitosti; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, ved. pers. odd. KT

Číslo tisku:      P10-132537/2018

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10