Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Zápisy na mateřských i základních školách se blíží

Přinášíme Vám přehled a termíny zápisů k předškolnímu vzdělávání i k povinné školní docházce.

Publikováno: 20.02.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Pomoc Ukrajině3814

Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se ve všech mateřských školách zřízených MČ Praha 10 konají 3. a 4. května 2023.

Přehled mateřských škol zřízených MČ Praha 10, kde jsou uvedeny konkrétní a závazné informace k zápisům.

Elektronický předzápis bude pro zákonné zástupce zpřístupněn od 3. 4. do 2. 5. 2023.

Povinné předškolní vzdělávání mají děti, které do 31. 8. 2023 dosáhly pěti let.

Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 se ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 konají 4. a 5. dubna 2023.

Přehled základních škol zřízených MČ Praha 10, kde jsou uvedeny konkrétní a závazné informace k zápisům.

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí na skutečnost, že může dojít ke změně obecně závazné vyhlášky hl. města Prahy o školských obvodech základních škol. Aktuální znění vyhlášky najdete na

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html

Zápisy do přípravných tříd základních škol pro školní rok 2023/2024 se ve vybraných základních školách zřízených MČ Praha 10 konají 3. a 4. května 2023.

V přípravných třídách se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl současně povolen odklad povinné školní docházky.

Přípravné třídy budou pro školní rok 2023/2024 otevřeny v následujících základních školách:

  • Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace,
  • Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace,
  • Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6, příspěvková organizace.
  • Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1, příspěvková organizace.

Vzdělávání v přípravné třídě probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je součástí školního vzdělávacího programu konkrétní školy.

Přípravné třídy budou otevřeny pro konkrétní školní rok v závislosti na počtu dětí žijících ve školském obvodu základní školy, která má přípravnou třídu zřízenu.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro děti – cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a kteří mají místo pobytu na území MČ Praha 10 pro školní rok 2023/2024 se ve všech mateřských školách zřízených MČ Praha 10 konají 7. června 2023.

Запис на дошкільну освіту для дітей - іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, та які мають місце проживання на території місцевого Муніципалітету Праги 10 у 2023/2024 навчальному році всі дитячі садки, засновані муніципальною радою Праги 10 7 червня 2023 року

Перегляд дитячих садків, заснованих муніципалітетом Праги 10, де надається конкретна та обов’язкова інформація щодо реєстрації:

https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/skolstvi/materske-skoly/prehled-materskych-skol

Обов’язкова дошкільна освіта для дітей, які станом на 31 серпня 2023 року досягли п’ятирічного віку.

Zápisy k povinné školní docházce pro děti – cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a kteří mají místo pobytu na území MČ Praha 10, pro školní rok 2023/2024 se ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 konají 6. června 2023

Реєстрація для обов'язкового відвідування школи для дітей - іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, та які мають місце проживання на території місцевого Муніципалітету Праги 10 у 2023/2024 навчальному році всі початкові школи, засновані муніципальною радою                                                                 Праги 10, проводять 6 червня 2023 року

Огляд початкових шкіл, заснованих муніципальною радою Праги 10, де надається конкретна та обов’язкова інформація щодо зарахування:

https://praha10.cz/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/seznam-zakladnich-skol

!!! Звертаємо увагу законних представників дітей на те, що можлива зміна загальнообов’язкової постанови м. Праги щодо шкільних округів початкових шкіл.

З чинною редакцією указу можна ознайомитися за посиланням:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/index.html