Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Zástupci čínských neziskovek a místních samospráv hledali na Praze 10 inspiraci, jak zapojit občany do rozhodování

Městská část Praha 10 hostila skupinu čínských zástupců neziskových organizací a místních samospráv, kteří v Česku studují budování občanské společnosti a způsoby zapojení občanů do veřejného rozhodování. V Praze 10 se čínská delegace seznamovala s projektem participativního rozpočtu, který je unikátní aktivitou i v rámci České republiky. 

Zástupci čínských neziskovek a místních samospráv hledali na Praze 10 inspiraci, jak zapojit občany do rozhodování

„Participativní rozpočet představuje ideální způsob, jak na obecní či městské úrovně více zapojit občany a neziskové organizace do rozhodování o investicích do veřejných prostor,“ uvedla při setkání starostka Prahy 10 Radmila Kleslová, jejíž tým na radnici uvedl projekt participativního rozpočtu do praxe jako první v České republice. Princip celého projektu spočívá v tom, že obec vyčlení ze svého rozpočtu finance, o jejichž investování rozhodují hlasováním přímo občané.

 

Čínští hosté se intenzivně zajímali například o technické podrobnosti participativního rozpočtu: jakým způsobem je zajištěna informovanost občanů, jak se podávají návrhy, jak je zajištěno hlasování a jeho transparentnost a jak se posuzuje proveditelnost konkrétních projektů. „Překvapilo mne, jak byli naši hosté na naše setkání připraveni, bylo vidět, že je problematika skutečně zajímá. Těší mne, že jsme jim mohli prezentovat naše první zkušenosti,“ uvedla Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu na radnici Prahy 10.

Na Praze 10 byl projekt participativního rozpočtu s názvem Moje stopa zahájen počátkem léta a v současné době se shromažďují návrhy občanů na investice. Poté budou všechny nápady prezentovány na internetových stránkách www.moje-stopa.cz, kde jsou rovněž shromážděny veškeré potřebné informace k participativnímu rozpočtu. V lednu příštího roku proběhnou veřejná setkání, na kterých budou jednotliví navrhovatelé své projekty představovat sousedům a konečně v únoru se bude o návrzích a jejich realizaci hlasovat.

Čínskou delegaci tvořilo 7 zástupců tamních nevládních neziskových organizací a místních samospráv. Během studijní cesty se účastníci seznamují se způsoby a možnostmi zapojování občanů a neziskových organizací do rozhodování o veřejných věcech v České republice, a to jak na lokální tak i na centrální úrovni. Cílem cesty je přenos zkušeností a podpora zapojení čínských obyvatel do rozhodování. Studijní cestu zajišťuje česká nezisková organizace Agora Central Europe, která se dlouhodobě zabývá rozvojem participace v ČR a která v letošním roce pomáhá se zaváděním participativního rozpočtu i na Praze 10.