Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

V září otevře na „desítce“ nová bezplatná poradna práce

Občanské sdružení Desetsil, které si klade za cíl pomáhat všem, jenž aktivně hledají zaměstnání, avšak vzhledem k jejich životní situaci, věku, či nedostatku zkušeností na ně potenciální zaměstnavatelé nahlíží s nedůvěrou, otevírá 1. 9. 2014 poradnu práce na Praze 10 v ulici Moskevská 189.

V září otevře na „desítce“ nová bezplatná poradna práce

Poradna je určena pro rezidenty Prahy 10 a především pro rodiče končící rodičovskou dovolenou, čerstvé absolventy, osoby nad 50 let věku a osoby se zdravotním postižením, tedy skupiny, které jsou na trhu práce nejvíce znevýhodněny. V nové poradně jim bude k dispozici řada odborníků, jmenovitě z oboru psychologie, personálního poradenství a osobního rozvoje a z oblasti pracovního práva.

„Zmíněné obory jsme zvolili tak, aby se naše služby nekřížily s již fungujícím poradenstvím, které poskytuje Úřad práce a Městská část Prahy 10.  Jsme přesvědčeni, že naši odborníci z oblasti psychologie pomohou lidem ve složité životní situaci opět najít motivaci a nový životní elán. Od expertů v oblasti personalistiky si slibujeme správné nasměrování našich klientů na trhu práce, právníci zase nastíní možné řešení situací, ve kterých se klienti  mohou vyskytnout  například po nástupu na nové pracoviště,“ uvedla Lucie Čunderliková, tisková mluvčí Desetsilu.

Záměrem Desetsilu není  plnohodnotně suplovat odbornou praxi psychologů a služby advokátních kanceláří, ale především potřebné osoby nasměrovat a ukázat jim, jaké mají možnosti ve zmíněných třech oblastech.

„Městská část Praha 10 s organizací Desetsil spolupracuje v rámci komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Nová služba vhodně doplní již stávající síť sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 10. Vítáme, že na Praze 10 bude nově nabízeno i poradenství, které se bude komplexně zabývat nejen praktickými záležitostmi spojenými s nezaměstnaností, ale bude usilovat i o zlepšení duševního rozpoložení klientů bez práce.,“ uvedl Mgr. Bohumil Zoufalík, starosta městské části Prahy 10.

Poradna vznikla s přispěním městské části Prahy 10. Klienti budou mít nárok na dvě konzultace zdarma.

Informace k poradně:

Adresa: Praha 10, Moskevská 189, 1. NP, kancelář č. 117

Poradna je k dispozici od 1.9.2014 vždy v tyto dny po předchozím objednání:

út 9:00-12:00/13:00-16:00 – psycholog

st 9:00-12:00/13:00-16:00 – personální poradenství, osobní rozvoj

čt 9:00-12:00/13:00-17:00 – právník (pracovní právo)