Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Uzavírka ulice Malešická

Od 2.6.2014 dojde k dlouhodobé uzavírce ulice Malešická v úseku od křižovatky s ulicí Bacháčkova ke křižovatce s ulicí Univerzitní včetně přilehlých ramen ulic Zálužanského, Kodicilova, Bakalářská, Mistrovská, Bydžovského a Univerzitní. Důvodem je celková rekonstrukce komunikace Malešická včetně výstavby nových bezpečnostních prvků (zvýšené prahy v křižovatkách, přisvětlení stávajících přechodů pro chodce, vybudování nového přechodu pro chodce přes ulici Malešická v křižovatce ulic Bacháčkova a Zálužanského a výstavba nového chodníku v úseku Bacháčkova – zastávka Malešická stráň).

Publikováno: 28.05.2014
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Malešice, Různé636
Uzavírka ulice Malešická

Ulice Malešická bude v úseku Bacháčkova-Univerzitní po dobu rekonstrukce zcela uzavřena pro veškerou dopravu mimo vozidel stavby. Objížďka bude vedena obousměrně ulicemi Dřevčická, Počernická, Na palouku, K Červenému dvoru a U nákladového nádraží. Dopravní obslužnost zaslepených částí ulic Zálužanského, Kodicilova, Bakalářská, Mistrovská, Bydžovského a Univerzitní bude zajištěna po okolní komunikační síti. Výjezd z ulic Akademická a Marciho a příjezd do těchto ulic bude umožněn pouze přes území Žižkova, dopravní obslužnost ostatních dotčených ulic bude realizována přes území Malešic.

Dále dojde ke změně provozu linky PID č. 297 – její trasa bude vedena z ulice Malešická vpravo ulicí Bacháčkova a dále vlevo do ulice Na universitním statku do zastávky Rektorská, kde bude ukončena. Z tohoto důvodu nebude možné v ulici Bacháčkova parkovat po její jižní straně v celé délce. Zpáteční trasa bude vedena ulicí Na universitním statku přes Malešické náměstí. V úseku Malešická stráň-Vackov-Malešická-Třebešín nebude tato linka v provozu.

Předpokládané ukončení uvedené rekonstrukce komunikace je do 14.9.2014.

Přiložené dokumenty