Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Rekonstrukce odbočovacího pruhu Vršovická – Moskevská

Technická správa komunikací (TSK) zahájí poslední únorový den přípravné práce pro následnou rekonstrukci odbočovacího pruhu Vršovická – Moskevská. Ta začne 1. března 2022. Její součástí bude i obnova asfaltového souvrství v úseku křižovatky Vršovická – Moskevská, a to ve směru z centra v délce cca 120 metrů. Stavební práce by měly skončit 27. dubna 2022.

Publikováno: 01.03.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava3604

V rámci opravy vozovky odstraní stavaři její defekty a výškové poklesy, vymění podloží do hloubky jednoho metru a provedou sanace nízkotlakovou injektáží do hloubky tří metrů. Opraví se také přilehlé chodníky včetně konstrukčního souvrství, dopravní značení a vyrovnají se stávající povrchové znaky inženýrských sítí. Tato rekonstrukce přispěje i k výraznému zlepšení odtoku vody z komunikace.

Návrh dopravního omezení:

Úplná uzavírka ve směru z centra.

Objízdná trasa povede ulicemi Na Louži, K Louži a Moskevská.

Přiložené dokumenty