Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Ředitelé škol vám poradí, jak si požádat o podporu

Magistrát hlavního města Prahy nabízí balíčky okamžité balíčky pomoci Pražanům. Týkají se placení školních obědů, školného v mateřské škole nebo družiny či školního fondů. Jedná se o opaření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023.

Publikováno: 21.09.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3739

Informace jsou shrnuté na Portálu hlavního města Prahy, podrobnosti vám sdělí  ředitel školy, do které je dítě zapsané. Žádosti se podávají prostřednictvím škol, aktuálně v termínu 26. – 30. 9. 2022.