Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Radnice ocenila čtvrt miliónem zajímavé projekty občanů

Celkem čtyři projekty ze šesti přihlášených se rozhodla finančně podpořit částkou téměř 250 tis. korun porota Prahy 10 v letošním prvním kole unikátní soutěže Zásobníku projektů. V této soutěži se hlásí občané i občanská sdružení se svými nápady a projekty a radnice je následně oceňuje finančním příspěvkem, který může tvořit až 100 % nákladů navržené akce.

“Letos jsme se rozhodli penězi podpořit kulturní akci Malinovka na zahradě, rozšíření projektu Zahrada ve městě, nové interakční prvky na naučné stezce sv.Josefa v Záběhlicích a petanqový turnaj v parku Malinová-Chrpová,” vyjmenoval vítěze letošního kola starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

Soutěž podporuje aktivitu a zájem obyvatel o veřejný prostor. Občané, kteří se v rámci soutěže zapojí do kultivování veřejného prostoru, vkládají do takovýchto úprav svůj čas, znalosti, dovednosti, nadšení a energii, a to bez nároku na odměnu. Soutěž přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou, ve které žijí. „Myšlenka soutěže pracuje s předpokladem, že lidé, kteří se podílí na vzhledu a společenském dění v lokalitě, si k tomuto místu vytvoří užší osobní vztah a následně pak o tato místa více pečují a chrání je,“ doplnila členka poroty a místostarostka Prahy 10 Ivana Cabrnochová (SZ).

V porotě zasedli i letos všichni zástupci politických stran, úředníků i zástupci občanů. V loňském ročníku byl oceněny mj. dětský cyklopark, cvičení v přírodě či galerie Lavička. Praha 10 se chystá v letošním roce uspořádat ještě jedno kolo Zásobníku projektů.

Oceněné projekty:

Žadatel

Projekt

Přidělené prostředky

Občanské sdružení SEPPIA

Malinovka na zahradě 2013

48 500 Kč

Občanské sdružení SEPPIA

Záběhlické koulení

9 800 Kč

Klub K2, o.p.s.

Zahrada ve měste II.

93 000 Kč

01/14 ZO ČSOP "Natura, quo vadis?"

Interakční prvky na Naučné stezce Malešice

93 000 Kč

 

Další informace naleznou zájemci http://www.praha10.cz/urad-mc/odbory/kancelar-tajemnika/oddeleni-projektu-mc-praha-10/zasobnik-projektu-mesto-na-miru.aspx