Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Probíhají elektronické zápisy do prvních ročníků základních škol

Od 1. do 8. dubna probíhají zápisy do základních škol, které zřizuje městská část Praha 10. Vzhledem k epidemiologické situaci v České republice mohou zákonní zástupci své děti zapsat na školní rok 2020/2021 elektronicky, osobně jen ve zcela výjimečných případech a po předchozí telefonické nebo mailové domluvě. Podrobné informace k žádostem jsou na webových stránkách příslušných ZŠ, kam se také podávají.

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky svůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí. 
Podrobnější informace k zápisům do ZŠ najdete našich stránkách v oblasti základních škol.
Zápisy do mateřských škol zřízených MČ Praha 10 od školního roku 2020/2021 budou v mateřských školách probíhat v úterý 5. května 2020. Podrobnosti k MŠ naleznete na našich stránkách v oblasti mateřských škol.