Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha spustila program Mládež kraji 2024, termín přihlášek prodloužen do 10. dubna

Program Mládež kraji je letos poprvé spuštěn i v Praze. V rámci jeho realizace bude možné podpořit veřejně prospěšné projekty mladých lidí částkami 5 až 30 tisíc korun. K tomu je možné čerpat další podporu formou vzdělávání projektového týmu a mentoringu během samotné realizace.

Publikováno: 25.03.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Granty a dotace, Projekty5036

Program Mládež kraji je prostřednictvím krajských rad dětí a mládeže realizován na území 6 krajů ČR a jde tedy o již zaběhnutý formát podpory lokálních projektů. Na území Prahy je program realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Magistrátu hlavního města Prahy a MČ Praha 10. Realizátorem programu je Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy, která program zajistí po stránce administrativy, organizace, propagace i realizace. Podporu projektu poskytuje i Středoškolský sněm hlavního města Prahy.
 

V rámci programu Mládež kraji budou podpořeny jednotlivé iniciativy mládeže, v nichž se mladí lidé aktivně a přímo účastní činností, které si sami navrhnou a které jim umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost. Projekt musí iniciovat a realizovat sami mladí lidé.
 

Jednotlivé projektové záměry je možné hlásit až do konce 10. dubna 2024, a to po osobní konzultaci, nebo návštěvě vzdělávací akce. Náslědně pak proběhne úvodní konference projektu, kde budou všechny záměry prezentovány před porotou, která následně rozhodne o konkrétní podpoře. Všechny projekty musí být zrealizovány do listopadu 2024. Výstupy pak budou prezentovány na závěrečné konferenci v prosinci 2024.

Více informací o programu včetně metodiky a odkazu na přihlašování je umístěno na webu www.praha.mladezkraji.cz.