Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha 10 vylosovala týdenní pobyty pro seniory na Lipně

Velký zájem o některé projekty pro seniory začala městská část Praha 10 řešit losováním. V osudí se tentokrát objevilo 270 zájemců o dva turnusy týdenních pobytů na Lipně, přitom celkem bylo seniorům nabídnuto 100 míst. „Snažíme se v těchto případech postupovat co nejspravedlivěji a nejtransparentněji, proto jsme přistoupili k losování. Tento systémem se nám osvědčil i při každoročním rozdělování nájemních bytů,“ popisoval starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Praha 10 vylosovala týdenní pobyty pro seniory na Lipně

V případě projektů, o které je mezi seniory velký zájem, se snaží městská část zajistit jejich dlouhodobější fungování a v rámci možností i rozšiřovat jejich kapacity. „Chceme tak umožnit seniorům, kteří se o tyto projekty ucházejí a kvůli velkému zájmu se do nich nemohli zapojit, aby v jejich následném pokračování tuto možnost dostali znovu,“ doplnil Zoufalík.