Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha 10 vyhlašuje 2. kolo soutěže „Zásobník projektů – město na míru“

Desátá městská část vyhlašuje pro své obyvatele 2. kolo dalšího ročníku oblíbené soutěže Zásobník projektů – město na míru“. V té mohou občané navrhnout a následně uskutečnit úpravu či oživení veřejného prostoru na území Prahy 10. „Soutěž podporuje aktivitu a zájem obyvatel o veřejný prostor. Občanům umožňuje využít svůj tvůrčí potenciál, spoluvytvářet a zušlechťovat své bezprostřední životní prostředí a podílet se na veřejném dění ve svém bydlišti,“ vysvětlil důvody pořádání soutěže starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.pro Prahu 10). 

Praha 10 vyhlašuje 2. kolo soutěže „Zásobník projektů – město na míru“

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, s jakýmkoliv návrhem, který se vztahuje k veřejnému prostoru nebo ke společenským aktivitám na území Prahy 10. Může se jednat o jednorázové akce i akce dlouhodobého charakteru. Podmínkou však je, že aktivity společenského charakteru musí být přístupny všem občanům Prahy 10.   „Těší nás zájem občanů i kvalita a množství předkládaných projektů, a proto jsme se rozhodli realizovat i druhé letošní kolo, které odstartovalo 4. srpna,“ dodal Zoufalík. Vítězné návrhy a realizace budou ze strany  Prahy 10 oceněny úhradou nákladů až do výše 100%.

„Zásobník projektů – město na míru“ nabízí příležitost podpořit projekty, které mohou vymyslet a zorganizovat sami obyvatelé, kteří mají zájem upravit veřejný prostor, či zlepšit kvalitu života obyvatel Prahy 10 pořádáním kulturních, společenských, sportovních nebo volnočasových aktivit,“ dodal 1.  místostarosta Vladimír Novák (ČSSD).

Do 2. kola letošního ročníku soutěže se lze přihlásit do 19. září, do 12:00 hodin dvěma způsoby: na e-mailovou adresu michaelap@praha10.cz, kolonka „předmět“ musí obsahovat text „Zásobník projektů“, nebo na adresu MČ Praha 10, odbor kultury a projektů, oddělení projektů Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Na obálce musí být uvedeno heslo „Zásobník projektů“.

V přihlášce, kterou naleznete ke stažení na webových stránkách Prahy 10, musí být uvedena jména všech členů týmu s jejich podpisy a kontakty (e-mail nebo telefon), zdůvodnění a popis aktivit samotného projektu, časový rozsah konání akce, náklady projektu zpracované formou položkového rozpočtu a čestné prohlášení, že v případě vítězství projektu v soutěži bude podepsána smlouva nejpozději do tří týdnů od data vyhlášení výsledků soutěže.

Hodnocení projektů provede odborná porota složená ze zástupců úředníků ÚMČ, zastupitelů Prahy 10 a veřejnosti, která se zaměří mj. na to, jaký má projekt přínos pro obyvatele, jaká je míra zapojení místních obyvatel a jeho realizovatelnost. Také bude posuzovat estetickou kvalitu provedených zásahů, úroveň a formu zpracování jednotlivých projektů i jejich originalitu.

Přesné podmínky a pravidla soutěže naleznou zájemci na webu radnice Prahy 10: http://www.praha10.cz/verejneprostory/aktivity-a-verejne-prostory/menime-verejne-prostory/zmente-prostor-kolem-vas/mesto-na-miru-2014.aspx