Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha 10 rozdělovala první letošní granty: 6 miliónů na 110 projektů

První letošní granty pro oblast sociální, kulturní, sportovní, prevence kriminality a životní prostřední dnes schválili zastupitelé Prahy 10. "V grantovém řízení na rok 2014 bylo podáno 137 žádostí, z nichž jsme vybrali 110 projektů," řekl starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

Výběr a přidělování této finanční podpory proběhlo dle schválených pravidel a podmínek grantového řízení na základě návrhu příslušné komise. Praha 10 tak podpoří částkou 5, 9 mil. korun následující oblasti:

- program I. Sociální 46 projektů, celkem 2.993.000,- 
- program II. Kultura a umění 8 projektů, celkem 322.000,- Kč
- program III. Sport, tělovýchova a volný čas 43 projektů, celkem 2.449.000,- Kč
- program IV. Protidrogová prevence a prevence kriminality 11 projektů, celkem 183.000,- Kč 
- program V. Životní prostředí 2 projekty, celkem 46.000,- Kč
Prostřednictvím vybraných projektů budou financovány veřejně-prospěšné aktivity pro občany městské části Praha 10. 

Podrobnější informace o vybraných projektech budou zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách www.praha10.cz – GRANTY.