Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha 10 opět vyhlašuje soutěž „Zásobník projektů – město na míru“

Již 3. ročník soutěže Zásobník projektů – město na míru“ připravila desátá městská část pro své obyvatele. V rámci této soutěže, která startuje 10. března, mohou občané navrhnout i realizovat úpravu či oživení veřejného prostoru na území Prahy 10. „Tato soutěž podporuje aktivitu a zájem obyvatel o veřejný prostor, umožňuje občanům využít svůj tvůrčí potenciál, spoluvytvářet a zušlechťovat veřejný prostor, ovlivňovat své bezprostřední životní prostředí a podílet se na veřejném dění ve svém bydlišti,“ vysvětlil důvody opětovného vyhlášení oblíbené soutěže starosta Praha 10 Bohumil Zoufalík (Nez.). Vítězné návrhy a realizace budou ze strany radnice oceněny úhradou nákladů až do plné výše.
Praha 10 opět vyhlašuje soutěž „Zásobník projektů – město na míru“
„Zásobník projektů – město na míru“ zároveň přináší inovativní způsob podpory vztahu místních obyvatel s lokalitou,  ve které žijí. „Myšlenka soutěže pracuje s předpokladem, že si lidé, kteří se podílí na vzhledu a společenském dění v lokalitě, k tomuto místu vytvoří užší osobní vztah a následně pak o tato místa více pečují a chrání je,“ uvedl 1.  místostarosta Vladimír Novák (ČSSD).
„Soutěž nabízí příležitost podpořit projekty, které mohou vymyslet a zorganizovat sami obyvatelé, kteří mají zájem upravit veřejný prostor, či zlepšit kvalitu života obyvatel Prahy 10 pořádáním kulturních, společenských, sportovních nebo volnočasových aktivit,“ dodala starosta Zoufalík. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, s jakýmkoliv návrhem, který se vztahuje k veřejnému prostoru nebo ke společenským aktivitám na území Prahy 10. Může se jednat o jednorázové akce i akce dlouhodobého charakteru. Podmínkou však je, že aktivity společenského charakteru musí být přístupny všem občanům Prahy 10.
 
Ve druhém ročníku soutěže uspěla řada zajímavých projektů, mj. instalace interakčních prvků na naučné poznávací stezce v Malešicích, kurzy první pomoci, sportovní akce pro celou rodinu, obnova prostranství před ZŠ Olešská či pořádání dětského dne na Kubánském náměstí. Do letošního ročníku soutěže se lze přihlásit do 23. května 2014, do 12:00 hodin dvěma způsoby: na e-mailovou adresumichaelap@praha10.cz, kolonka „předmět“ musí obsahovat text „Zásobník projektů“, nebo na adresu MČ Praha 10, odbor kultury a projektů, oddělení projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Na obálce musí být uvedeno heslo „Zásobník projektů“.
 
V přihlášce, kterou naleznete ke stažení na webových stránkách Prahy 10, musí být uvedena jména všech členů týmu s jejich podpisy a kontakty (e-mail nebo telefon), zdůvodnění a popis aktivit samotného projektu, časový rozsah konání akce, náklady projektu zpracované formou položkového rozpočtu a čestné prohlášení, že v případě vítězství projektu v soutěži bude podepsána smlouva nejpozději do tří týdnů od data vyhlášení výsledků soutěže. Hodnocení projektů provede odborná porota složená ze zástupců radnice a veřejnosti, která se zaměří mj. na to, jaký má projekt přínos pro obyvatele, jaká je míra zapojení místních obyvatel a jeho realizovatelnost. Také bude posuzovat estetickou kvalitu provedených zásahů, úroveň a formu zpracování jednotlivých projektů i jejich originalitu.