Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha 10 nechá zpracovat studii k parkování

Rada městské části ve čtvrtek rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele studie „Analýza dopravy v klidu“, která by měla ukázat stav parkování v Praze 10. Studie je nutným a nezbytným podkladem pro rozhodování o zavedení či nezavedení placených parkovacích zón v desáté městské části, o kterém by mělo rozhodovat příští zastupitelstvo vzniklé z komunálních voleb 2018. 

Praha 10 nechá zpracovat studii k parkování

„V následujících dvanácti měsících dojde k výrazným změnám v systému parkování v sousedních městských částech. Necháme si proto vypracovat studii, která bude mapovat dopad těchto změn na parkování na Praze 10,“ vysvětluje radní pro dopravu Martin Hejl.

Zmíněnou studii požaduje magistrát jako nutný podklad pro případné další rozhodování o zavedení zón placeného stání (ZPS) v Praze 10. Jedna podobná už sice vznikla v roce 2012, ale pro současnost je nepoužitelná, proto Rada ve čtvrtek rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele studie nové.
 
„Požadavek magistrátu jasně říká, že taková studie nesmí být starší než dva roky, což předešlá studie, kterou máme k dispozici, již nesplňuje. I kdyby však byla novější, nereflektovala by připravované změny na územích Prahy 4, Prahy 2 a Prahy 3. Právě ty přitom dost možná v některých oblastech ovlivní parkování občanů desáté městské části,“ vysvětlil Martin Hejl.

Praha 2 v říjnu tohoto roku a Praha 3 v únoru 2018 přejdou na systém ZPS, dozorovaný elektronicky. Oproti stávajícímu se změní poměr míst pro rezidenty a abonenty vůči volně placeným místům zhruba na 50:50 (stávající 85:15). Dále by Praha 4 na jaře příštího roku měla zavést shodný systém.

„Vzhledem k tomu, že připravovaná studie musí všechny důsledky těchto změn zachytit, její výsledky budeme mít nejdříve v létě příštího roku. Ambicí současné rady není `protlačit` zásadní rozhodnutí o způsobu parkování pár týdnů před komunálními volbami. Veškeré podklady proto důkladně připravíme budoucí Radě a Zastupitelstvu městské části Praha 10, která bude mít snad silný politický mandát a dostatek času s výsledky studie naložit podle svého programu,“ vysvětluje Martin Hejl.

Zdůrazňuje přitom, že výsledky studie není možné v tuto chvíli předjímat.  „Parkování je v Praze 10 diskutovaným tématem už několik let, kdy zaznamenáváme hlasy pro i proti zónám stejně silně a žádný nepřevažuje. Nechceme ale podléhat zdání nebo emocím, studie by nám proto měla ukázat nový skutečný stav. Na základě reálných podkladů potom bude možné se rozhodnout, jak se k parkování formou ZPS postavit,“ uzavřel radní pro dopravu.

Pro případnou realizaci Zón placeného stání je po rozhodnutí orgánů samosprávy městské části zapotřebí požádat magistrát o zhotovení prováděcí dokumentace prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK), projednat ji, následně schválit dodatek příslušné vyhlášky Radou hl. města Prahy a po jejím schválení TSK zajistí vlastní stavebně-technické úpravy v dopravním značení a osazení platebními stojany.