Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Praha 10 finančně podpořila 96 projektů

Každoročně podporuje městská část Praha 10 projekty v oblastech sociální, kultury a umění, sportu, tělovýchovy, volného času, protidrogové prevence a prevence kriminality a životního prostředí. V letošním roce v těchto odvětvích podpořila 96 nejlepších projektů celkem za téměř tři miliony korun. Přitom vybírala ze 152 žádostí o grant. „Prioritou pro poskytnutí dotace byl celkový přínos projektu pro městskou část Praha 10, především pak pro její občany,“ vysvětlil starosta městské části Praha 10 Milan Richter (ODS).

 

Publikováno: 06.05.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Různé107

Výběr a přidělování finanční podpory - grantů proběhlo dle pravidel a podmínek grantového řízení MČ Praha 10 na základě návrhu komise pro granty a strukturální fondy, která podrobně posuzovala rozsah působnosti, cíle a priority každého jednotlivého projektu. „Přibližně stejnou částku jsme rozdělili i v minulém roce. Podpořeno tehdy bylo 137 projektů z celkového počtu 241,“ upřesnil Richter.

Veřejně prospěšné aktivity a rozvoj služeb se snaží městská část Praha 10 podporovat grantovou politikou už řadu let a svou nabídku stále rozšiřuje. Proto například v minulém i letošním roce vyhlásila unikátní soutěž s názvem Zásobník projektů - město na míru pro všechny obyvatele, kterým není lhostejné jejich sousedství a město, přichází vršovická radnice. Každý, kdo měl nápad, jak upravit nebo oživit své okolí či veřejný prostor a chtěl přiložit ruku k dílu, měl možnost získat na své nápady peníze. Letos běží další ročník této soutěže a své nápady je možné stále přihlásit. Další nemalé finance uvolňuje Praha 10 také například na podporu dětí a mládeže v oblasti sportu.