Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Podporujeme péči o hodnotné stavby

Stále probíhá dotační program, kterým městská část Praha 10 podpoří péči o hodnotné nemovité objekty na svém území. Vztahuje se nejen na nemovité kulturní památky dle zákona o státní památkové péči, ale také na nemovité objekty, které jsou cenné z hlediska architektonického a urbanistického vývoje Prahy 10. 

Cílem dotační podpory nejsou pouze obytné stavby nebo jejich části včetně zakrytých konstrukčních řešení – šanci na dotaci mají také různorodé objekty, které jsou významné z hlediska tvorby veřejného prostoru.

Žádosti mohou podávat vlastníci a spoluvlastníci objektů. Městská část poskytne dotaci až do výše 30 % skutečných nákladů bez DPH. Lhůta pro podání žádostí potrvá až do 31. ledna 2020. Všechny projekty budou předloženy na jednání památkové komise, která je poradním orgánem rady městské části. Veškeré informace potřebné k podání žádosti najdete na webových stránkách radnice: https://www.praha10.cz/mestska-cast/finance/dotace/dotace-pece-o-nemovite-kulturni-pamatky-a-nemovite-objekty-pamatkove-hodnotne

Radnice také nabízí konzultaci přímo na místě za osobní účasti příslušných pracovníků. V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Ing. arch. Jana Vaška, vedoucího oddělení památkové péče ÚMČ Praha 10, tel.: 267 093 216, 720 965 952, e-mail: jan.vasek@praha10.cz.