Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Omezení ve Vršovické ulici

V rámci dokončovacích prací na obnově vodovodních řadů v ulici Vršovické dojde v termínu od 14.10.2019 na 4 týdny k uzavření jižního jízdního pásu ulice Vršovické ve směru z centra v úseku U Vršovického nádraží – Petrohradská. 

Publikováno: 07.10.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Vršovice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2973
Omezení ve Vršovické ulici

Provoz bude veden ulicí Ukrajinská, kde bude obrácena jednosměrnost a zakázáno zastavení na jižní straně vozovky. Zároveň bude umožněno pouze pravé odbočení z jižního ramene Petrohradské do Vršovické tak, aby provoz na objízdné trase byl co nejplynulejší (viz situace v příloze). Provoz BUS MHD (linky č. 124, 139 a 193) nebude omezen.

Dopravní opatření povoluje odbor pozemních komunikací a drah MHMP.

Přiložené dokumenty