Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Od 11.3. budou všechny školy na Praze 10 uzavřené

Od středy 11. března 2020 se na území Městské části Praha 10 ruší výuka ve všech školách, a to až do odvolání. Děje se tak v důsledku dnes vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která z preventivních důvodů ochrany před novým koronavirem COVID-19 výslovně zakazují výuku ve všech základních, středních vysokých a vyšších odborných školách a taktéž všechny hromadné akce s účastí 100 osob a více. Omezení výuky se aktuálně netýká provozu mateřských a základních uměleckých škol. Městská část Praha 10 však jako zřizovatel mateřinek s okamžitou platností nařídila všem jejich ředitelům a ředitelkám zrušit účast na všech hromadných akcích vč. jejich konání, a to též až do odvolání.

S účinností ode dne 11. března 2020 se zakazuje:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních;
  • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

 

Aktuální informace ke koronaviru sledujte na:

Hygienická stanice hl. m. Prahy - Praha 10 - pobočka Východ

  • 271 087 120
  • 271 087 147
  • 271 087 109

Přiložené dokumenty