Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Občané Prahy 10 odevzdali sedm desítek návrhů na vylepšení veřejných míst

V probíhajícím druhém ročníku projektu Moje stopa, ve kterém mohou občané Praha 10 rozhodovat o využití pěti milionů korun z rozpočtu městské části, bylo poslední listopadový den ukončeno přijímání návrhů. Lidé jich odevzdali téměř sedmdesát, zhruba třetina byla vyřazena. 

Seznam je velice pestrý. Obsahuje například návrh na vybudování přechodů pro chodce, fitness parku, stezky pro chůzi naboso, instalaci šachových stolků na veřejně přístupném místě, rekonstrukci hřiště, vytvoření sadu, likvidaci skládky, instalaci solární lavičky, pítek, podzemních kontejnerů, vytvoření komunitní zahrady, renovaci schodiště, či například vznik piknikové plácku.

„Občané odevzdali celkem 67 návrhů. Šest navrhovatelů se účastnilo už loni, letos se buď přihlásili opět s návrhem, který měli přihlášený loni, nebo přišli s úplně novým,“ upřesnil uvolněný radní Bohumil Zoufalík (NPP10-HZLD), do jehož kompetencí patří kromě územního rozvoj, sportu a volného času i participativní rozpočet.

Prozatím bylo vyřazeno 24 námětů. Většinou to bylo z toho důvodu, že se týkaly majetku třetích osob, nebo byl pozemek zatížen nějakým majetkoprávním vztahem. Vyřazeny byly i náměty, které se týkaly oprav chodníků (bylo přeřazeny do tzv. Chodníkového programu) a ty, které souvisely s parkem Solidarita. „Tam totiž už probíhá komplexní proměna, a to také se zapojením veřejnosti,“ řekl radní.

Celková hodnota odevzdaných projektů byla loni přes 21 milionů. Letošní hodnota ještě není známa, údaj bude znám až po technické analýze.

Do letošního ročníku Moje stopa se aktivně zapojily i děti za základních škol. Přišlo od nich celkem 12 návrhů. Velmi aktivní byla ZŠ Jakutská, která odevzdala 10 návrhů. Zbylé dva přišly ze ZŠ Karla Čapka.

Ze škol přišlo 12 návrhů, 2 ze ZŠ K. Čapka a 10 ze ZŠ Jakutská. Kolik jich bude realizovatelných nelze teď určit. Ve většině se návrhy týkají dětských hřišť a ploch k trávení volného času. Výjimkou „dětských návrhů“ jsou dva. Jeden řeší zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce na křižovatce Bělocerkevské a 28. pluku, druhý navrhuje opravu zastávky MHD v ul. Ke Strašnické.

V průběhu prosince a ledna proběhne 2. kolo technické analýzy, v únoru budou mít navrhovatelé možnost dopilovat své návrhy v souladu s výsledky technické analýzy.

Následně budou hlasovatelné návrhy představeny veřejnosti, přičemž opět proběhnou čtyři veřejná prezentační setkání a v první polovině začne hlasování.

Probíhat bude pouze elektronicky na webu www.moje-stopa.cz. Radnice Prahy 10 opět využije hlasovací aplikaci společnosti Demokracie 2.1, v níž budou mít hlasující možnost využít několik hlasů pozitivních a několik negativních.  

Seznam hlasovatelných návrhů bude prezentován na oficiálním webu městské části, facebooku a na informačních letácích. „Letos chceme vyzkoušet novinku. Umístit informační cedule na místech, kterých se budou návrhy týkat,“ sdělil radní Bohumil Zoufalík.