Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Návrh úpravy provozu v oblasti Bohdalce

Na radnici Prahy 10 se řadu let obracejí obyvatelé Bohdalce s požadavkem, aby byl znemožněn průjezd vozidel obytnou zástavbou po trase Moskevská – Na Křivce – Modletínská – Popovická – U Plynárny. Řidiči tuto alternativní cestu používají vždy, když vzniknou kolony v Bohdalecké a Chodovské ulici s jejich světelně řízenými křižovatkami ve směru z centra. 

Publikováno: 02.01.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Vršovice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé3067

Silniční správní úřad proto nechal provést zjištění intenzit a podílu tranzitní dopravy v běžný všední den, konkrétně v úterý 10. prosince 2019 v době od 6.00 do 20.00 hod. Z celkového počtu 857 všech vozidel, která do oblasti z Moskevské ulice vjela, využilo zmíněnou trasu 438 vozidel, tedy 51 %. V den sčítání přitom nebylo v Bohdalecké ani Chodovské ulici žádné dopravní omezení, které by umocňovalo tendenci objíždět hlavní trasu. Je zřejmé, že po dobu rozsáhlých dopravních omezení v Bohdalecké a Chodovské ulici (v roce 2019 zde probíhala obnova plynovodů, kanalizace, vodovodů) musela být situace ještě výrazně horší. Další stavební akce jsou v plánu v roce 2020 a od dobna bude zaveden vyhrazený autobusový pruh v Bohdalecké ulici ve směru z centra (viz dřívější informace zde https://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/jedna-se-o-vyhrazenych-jizdnich-pruzich-pro-autobusy-v-bohdalecke-a-belocerkevske-ulici?articleid=2894). Tyto aktivity nepochybně přispějí ke zhoršení situace na samovolně vzniklé objízdné trase po dopravně technicky nevyhovujících komunikacích.

 

S ohledem na uvedené skutečnosti navrhl silniční správní úřad zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Křivce od křižovatky s Modletínskou až ke křižovatce s Osnickou a v Modletínské ulici od křižovatky s ulicí Na Křivce ke křižovatce s ulicí Pod Sychrovem I. Opatření by mělo tranzitujícím vozidlům výrazně zkomplikovat přímý průjezd oblastí, na druhou stranu však zachová zejména obyvatelům jihozápadní části ulic Na Křivce a Pod Sychrovem I možnost odjet Modletínskou a Popovickou do ulice U Plynárny.

 

Místní úprava provozu se stanoví opatřením obecné povahy. Jeho návrh včetně situace dopravního značení byl 2. ledna 2020 vyvěšen na úřední desce Úřadu MČ Praha 10. K návrhu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky či námitky, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění.

Přiložené dokumenty