Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Na Desítce má premiéru reuse den

Dejte věcem druhou šanci! Tak zní podtitul akce zaměřené na další využití (zdánlivého) odpadu, která se vůbec poprvé uskuteční na Desítce. Reuse sobota na Desítce proběhne 11. června u OC Cíl na Zahradním Městě a nabídne možnost vzájemné výměny věcí i bohatý doprovodný program.

Publikováno: 07.06.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3688

Že téma odpadů nemůže být zábavné? Reuse sobota si klade za cíl přesvědčit návštěvníky o opaku! Pořádá ji organizace SWAP Prague ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a  MČ Praha 10. Tato událost zastřešuje tříměsíční radniční kampaň s názvem „Desítka bez odpadů.“

„K důslednému třídění, snižování odpadů i jeho dalšímu využití občany motivujeme dlouhodobě a systematicky. Vloni jsme realizovali první velkou ´bezodpadovou´ kampaň, letos v dubnu na ni navázali iniciativou Desítka bez odpadů. Snažíme se při ní popularizovat chytrá řešení, jak předcházet nadprodukci odpadů, což jsou například kompostování nebo právě reuse, respektive swapy,“ říká Jana Komrsková (Piráti), která je ve vedení desáté městské části zodpovědná za oblast životního prostředí, a pod jejíž záštitou se Reuse sobota na Desítce koná.

Pod slovem „reuse“ se skrývá opětovné využití, a návštěvníci tak budou moci v sobotu na Zahradní Město přinášet věci, které už sice dosloužily jim, ale u nového majitele mohou znovu ožít. Konkrétně nábytek, oblečení, dekorativní předměty, nádobí, příbory, vybavení na zahradu nebo knihy či pokojovky. Věci mohou občané nosit v sobotu mezi 10:30 a 16:30, pořadatelky je u speciálního pultu přeberou a rozmístí na plochu, která začne postupně připomínat butik, s oblečením rozvěšeným na ramínkách.

Pro přímou výměnu takového „zboží“ mezi lidmi se vžil název „swap“. „Swapy to ale jen začíná. Chceme měnit vaše spotřební návyky směrem k udržitelnosti, což prospěje vaší peněžence, domácnosti a hlavně naší planetě,“ vzkazuje Lucie Poubová z neziskové organizace SWAP Prague. „Inspirovat vás budeme doprovodným programem, v kterém nechybí výstavy REUSE a Nazemi o textilním průmyslu, workshopy zaměřené na úpravy rozličných materiálů či kompostovací poradna,“ zve Lucie Poubová návštěvníky.

Na sobotním programu se podílí Městská knihovna v Praze a další sedmička organizací včetně Ekodomova, s nímž Desítka na poli ekologické osvěty dlouhodobě spolupracuje. Tito spolupořadatelé se postarají o případné nerozebrané předměty ze swapu. Akce se koná od 11 do 17 hodin a vstupné je dobrovolné. Kompletní výtěžek z něj půjde na lokální organizaci  POINT 50+.

O SWAP Prague

Nezisková organizace, která učí zodpovědnějším návykům širokou veřejnost, svou komunitu i studenty středních škol. Její interaktivní eventy zahrnují swapy a bohatý doprovodný program s cirkulární ekonomikou v praxi. Swapy jsou v podání organizace o přímé výměně věcí navíc mezi lidmi, o sdílení, vzdělávání a setkávání. Zakladatelkami jsou Kristýna Holubová a Lucie Poubová. 

O „bezodpadové“ městské části:

S komplexním a systematickým přístupem k problematice odpadů přišla MČ Praha 10 už vloni. V rámci kampaně „Duben bez odpadů“ zpracovala desítky materiálů, které postupně umisťovala na své sociální sítě, a po skončení iniciativy z nich vytvořila celou brožuru. Kampaň byla oceněná jako ekologický projekt roku v rámci soutěže Komunální projekt roku. Letos na ni navázala projektem „Desítka bez odpadů“, který se víc zaměřuje na prezenční aktivity a konkrétní chytrá řešení. V rámci kampaně už například proběhly, ve spolupráci se sociálním podnikem Kokozou a organizací Ekodomov kompostovací poradny na Kubánském náměstí. Uskutečnily se dvě sběrové akce elektrozařízení a mobilních telefonů, zrealizovaly se ekosvětové aktivity na Dni Země v Malešicích nebo proběhl tradiční dobrovolnický úklid.