Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Město na míru: Praha 10 podpoří 11 projektů ze „Zásobníku“

Praha 10 dá ze svého rozpočtu více než 430 tisíc korun na projekty obyvatel „Desítky“. Porota letos vybrala 11 projektů, které podpoří v rámci tradiční soutěže Zásobník projektů – město na míru. Letošní výběr včera posvětilo i Zastupitelstvo městské části.

 
Město na míru: Praha 10 podpoří 11 projektů ze „Zásobníku“

Soutěž Zásobník projektů – město na míru je určena všem obyvatelům Prahy 10, kteří chtějí nějakým způsobem vylepšit své okolí. Pokud přijdou s projektem, který splní podmínky soutěže a uspěje před odbornou porotou v konkurenci, mohou se dočkat finanční podpory až 100 tisíc korun.

„Letos podpoříme celkem 11 projektů dohromady za 436 tisíc korun. Uspěly velmi různorodé projekty od kulturních akcí, přes akce pro děti až po výtvarné umění,“ říká místostarosta Radek Lojda (TOP 09).

Cílem soutěže, která se letos uskutečnila už pošesté, je podpořit projekty nebo akce, které zpříjemní život obyvatel desáté městské části a zároveň podpořit v jejich aktivitě ty, kteří se o to snaží.

„Zásobník projektů – město na míru je soutěž ojedinělá v tom, že dává příležitost ucházet se o finanční podporu nejen organizacím a spolkům, ale klidně jednotlivcům. Nejde totiž o podporu organizací, ale skvělých nápadů, kterých, jak jsme mohli vidět i letos, je v Praze 10 dostatek,“ říká Radek Lojda.

O tom, které z přihlášených projektů uspějí, rozhoduje jedenáctičlenná odborná porota ze zástupců úředníků ÚMČ Praha 10, zastupitelů MČ Praha 10 a veřejnosti. Vyhodnocuje se potom několik kritérií: realizovatelnost projektu, jeho přínos pro obyvatele MČ Praha 10, míra zapojení místních obyvatel, estetická kvalita úprav, úroveň a forma zpracování projektu i jeho originalita.

Poslední slovo má potom Zastupitelstvo městské části, které včera materiál schválilo a úspěšným projektům tak v realizaci už nic nebrání.

Tabulku s projekty, které uspěly letos, naleznete níže.

Název

Předkladatel

Požadovaná částka

Finanční příspěvek navržený porotou soutěže

Popis

E-MOC-E, podpora umělců

E-MOC-E, z.s.

30 000 Kč

15 000 Kč

Pomoc umělců v jejich tvorbě a prezentaci se zapojením veřejnosti. Projekt se zaměřuje na podporu umělců. Každý rok vyhlašován nový ročník, v rámci kterého se mohou umělci přihlašovat, jsou prezentováni na internetové galerii a posléze porota vybere vítěze. Ti jsou prezentováni na akcích se zapojením veřejnosti. Termín realizace projektu: květen - říjen 2017

Retrospektivní výstava kreslených vtipů Pavla Kantorka

Spolek InGarden

38 514 Kč

25 000 Kč

Navazující letní výstava vtipů Pavla Kantorka v Malešickém parku.  Základem pro výstavní soubor se stane připravovaný souhrnný katalog tvorby Pavla Kantorka, výstavní soubor představí 40 tištěných vtipů a 7 autentických stránek časopisu Dikobraz s vtipy Pavla Kantorka. Termín realizace projektu: 5.9.-31.10.2017

JAKO FÉNIX - setkávání  s poezií, výtvarnem a hudbou

Centrum MANA, z.s.

99 900 Kč

60 000 Kč

Druhý ročník, navazuje na 1. ročník multidisciplinárních kulturních večerů pořádaných v ojedinělé architektonické památce Vršovic - Husova sboru. Termín realizace projektu: 15.8.-15.10.2017

Festival OPEN MANA

JEDL, z.s.

100 000 Kč

60 000 Kč

Festival zahajující nové umělecké směřování Vršovického divadla MANA. Cílem festivalu je oslovení veřejnosti, otevření divadla lidem všech věkových kategorií a představení nové dramaturgické linie. Součástí festivalu budou doprovodné akce: hudební jazzové improvizace, kabaretní výstupy, projekce. Termín realizace projektu: 2.10.-11.10.2017

Vršovický koláč 2017

Pionýrské centrum Praha 10

20 000 Kč

20 000 Kč

Vršovický koláč -  tradiční akce pro širokou veřejnost. Koná se na podzim na Kubánském náměstí. Programovou část tvoří soutěže pro děti každý rok s jinou tématikou. Termín realizace projektu: 14. října 2017

Hravé sochy do parčíku na Tehovské

MgA. František Huber

82 910 Kč

50 000 Kč

Doplnění dalších dětských prvků v parčíku na Tehovské (3 dřevěné sochy). Parčík na Tehovské vznikl realizací projektu Cesta pro bezpečné dětství z loňského Zásobníku a současně provedením údržby zeleně na pozemku ležícím mezi ul. Tehovská, Mukařovská a Doubravčická. Termín realizace projektu: zahájení po vyhlášení výsledků do 31.10.2017

Zahrada ve městě VI.

Klub K2, o.p.s.

85 000 Kč

85 000 Kč

Dlouhodobý projekt Zahrada ve městě, umisťování tematických cedulí do ulic, má podnítit zájem obyvatel Zahradního Města o lokality v místě jejich bydliště. Nabízí tematickou procházku po zajímavých místech Zahradního Města. Termín realizace projektu: 1.července - 20. října 2017

Špunti v písku

Jolana Merhautová

2 992 Kč

2 992 Kč

Prázdninové hry dětí v písku spojené s aktivním pohybem. Pravidelné prázdninové cvičení a hraní dětí podobného věku se zaměřením na všeobecnou průpravu a rozvoj pohybových dovedností zábavnou formou. Termín realizace projektu: 1.července -31. srpna 2017

Tři sloupky

Tereza Podová

11 587 Kč

11 587 Kč

Jedná se o barevné ztvárnění obličejů na třech sloupkách formou mozaiky z obkladů v ulici Říčanská nad schodištěm. Termín realizace projektu: červenec - září 2017

Zažít město jinak 2017

Auto Mat, z.s.

50 000 Kč

50 000 Kč

Finanční podpora použita pro účely podpory pořádání sousedských slavností v městské části Praha 10.  Auto Mat, z.s.  je hlavním koordinátorem akce. Cílem spolku je zajištění financí, zprostředkování kontaktu s radnicemi, pomoc při vyjednávání záboru, společná propagační kampaň či poradenství v oblasti produkce. Termín realizace projektu: 16.9.2017

Sousedská slavnost Zažít město jinak Mexická/Bulharská

Mgr. Anna De Blasio

56 506 Kč

56 506 Kč

Organizace lokální sousedské slavnosti v rámci celonárodní události Zažít město jinak. Lokace: náměstíčko mezi ulicemi Žitomírská, Mexická a Bulharská. Termín realizace projektu: 16.9.2017

 

celkem bude rozděleno

 

436 085 Kč