Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 vyhlašuje dotační program na humanitární pomoc a podporu integrace uprchlíků z Ukrajiny

MČ Praha 10 vyhlásí speciální dotační program na humanitární pomoc a podporu integrace uprchlíků z Ukrajiny. Ze svého rozpočtu na něj vyčlení milion korun. Zapojit se budou moci organizace, které budou realizovat podpořené aktivity na území městské části. Žádosti bude radnice přijímat od 17. do 23. května.

Publikováno: 12.04.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Granty a dotace, Pomoc Ukrajině3644

„Migrační vlna válečných uprchlíků z Ukrajiny je pro nás všechny obrovská výzva. MČ Praha 10 zajišťuje část podpory přímo, u ostatních aktivit je výrazně efektivnější, pokud v nich podpoříme organizace, které mají patřičné know how a chuť se zapojit,“ říká Lucie Sedmihradská (VLASTA), která je na vršovické radnici radní pro finance, rozpočet a právě dotace.  

Do dotačního řízení se v termínu 17. – 23. května mohou přihlásit organizace, které chtějí realizovat aktivity na území desáté městské části. Žádosti se podávají elektronicky přes aplikaci GRANTYS, na každý projekt radnice může vyčlenit minimálně 10 a maximálně 50 tisíc korun. „S podporou těchto středně velkých projektů máme velmi dobré zkušenosti z našeho Zásobníku projektů. Dají se připravit a uskutečnit relativně rychle, a byť jsou poměrně nízkonákladové, mají prokazatelný efekt. To, jak klíčová je při řešení krizí úloha neziskového sektoru, jsme názorně viděli už při covidové pandemii,“ vysvětluje radní Sedmihradská. 

Podané žádosti nejprve zkontroluje (po formální stránce) radniční odbor kultury a projektů, který žadatele případně vyzve k doplnění. Samotné hodnocení pak provedou členové Komise pro humanitární pomoc Ukrajině jmenované Radou desáté městské části. Do konce června pak vybrané projekty schválí Rada.

„Z dotací si ovšem organizace mohou nechat proplatit i související výdaje s daty účetních dokladů od 24. února, kdy začala válka na Ukrajině, až do konce tohoto roku,“ upřesňuje Lucie Sedmihradská.  

 

O integraci ukrajinských uprchlíků v MČ Praha 10

Desátá městská část se na proces integrace dívá komplexně. Na žádost pražského primátora poskytla nouzové ubytování, naplnila veškeré volné kapacity základních a mateřských škol, postupně vznikají adaptační skupiny pro další děti. Nabízí první jazykové kurzy, které nově příchozím po dobu jejich pobytu v ČR výrazně usnadní každodenní život a začlenění na trh práce. 

Velký důraz však radnice klade také na síťování s neziskovým sektorem a profesními organizacemi, s nimiž už nyní průběžně a systematicky spolupracuje. Klíčové je pro ni rovněž efektivní informování Ukrajinců na svém území. Městská část proto zaměstnala koordinátorky s ukrajinštinou a důležitá sdělení uprchlíkům předává v mateřském jazyce také na webu či sociálních sítích (na FB nově zřídila speciální soukromou skupinu pro Ukrajince).