Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 vyhlásila unikátní mezinárodní soutěž, v porotě zasednou kurátoři, historikové i umělci

Park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého ozdobí dílo připomínající odkaz těchto významných uměleckých osobností. MČ Praha 10 na něj vyhlásila mezinárodní achitektonicko-výtvarnou soutěž, která je otevřená pro zájemce z celé Evropy. Porota je složena kurátorů, historiků, umělců a z desítkových radních. Návrhy mohou být odevzdány do letošního 16. listopadu, dílo bude realizováno v roce 2022.

Publikováno: 22.09.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura, Rozvoj, Ankety a soutěže, Veřejné prostory, Strašnice3287

Soutěž je podpořená z magistrátního programu Umění pro město, její kompletní organizaci zajišťuje společnost CCEA MOBA (Centrum pro středoevropskou architekturu), špička v tomto oboru. „Jedná se o první mezinárodní soutěž o návrh na realizaci uměleckého díla v České republice kdy zadavatelem je městská část a investorem hlavní město Praha. Doposud umělecká díla vznikala ad hoc způsobem na politickou objednávku. Podmínky budou otevřené široké škále umělců, návrhy budou moci být odevzdány i v angličtině, porota bude jednotlivé návrhy hodnotit anonymně a jméno vítěze i všech dalších soutěžících se dozví, až když rozhodne o udělení cen,“ popisuje jeden ze zakladatelů CCEA Igor Kovačević, který si zároveň pochvaluje složení poroty.

Tu tvoří odborníci Karina Kottová (ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, kurátorka a teoretička současného umění, Maria Loboda (původem polská umělkyně působící v Berlíně), Otto M. Urban (historik umění a kurátor), Tomáš Vaněk (umělec a rektor Akademie výtvarných umění v Praze), Milan Houser (umělec, do roku 2019 děkan a nyní proděkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně), Edith Jeřábková (kurátorka, teorietička a historička umění) a členové Rady MČ Praha 10 – starostka Renata Chmelová (VLASTA), první místostarostka Jana Komrsková (Piráti) a místostarostové Martin Valovič (ODS) s Davidem Kašparem (VLASTA / STAN). 

„Chceme, aby vítězné dílo přispělo k revitalizaci celého prostoru. Aby posílilo identifikaci lidí s místem a jejich uvědomění si kulturní hodnoty v místě, kde Chalupecký s Haukovou žili, tvořili. Vytvoření díla je zároveň v souladu s koncepcí rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 – 2025. Jedním z jejích cílů je představit veřejný prostor jako živé místo, kde se trávení volného času bude přirozeně snoubit s realizací rozličných kulturních aktivit,” říká David Kašpar, jenž má na radnici v gesci školství a právě kulturu.  

Jindřich Chalupecký a Jiřina Hauková byli manželé a významní představitelé umění 20. století. Chalupecký proslul zejména jako výtvarný a literární teoretik a kritik a historik umění. Rovněž překládal, stejně jako básnířka Hauková. Park na Praze 10 je po dvojici pojmenovaný od roku 2014.   

„Chalupeckého dílo a život propojovaly strašně moc celků od Skupiny 42 přes Marcela Duchampa po ruské avantgardní umělce, podle toho, kde vlastně zrovna v tu chvíli z politických a dalších důvodů mohl působit,“ líčí členka poroty Karina Kottová. Teoretička Anežka Bartlová, která se spolupodílí na vzniku Chalupeckého životopisné knihy, dodává: „Spojení s Jiřinou Haukovou je zajímavé a důležité nejenom proto, že byli manželé, ale i proto, že se tím zvýrazňuje Chalupeckého literární činnost. S Haukovou překládali zahraniční texty, také s ním konzultovala své básně.“