Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 se brání proti fake news periodika Naše Praha 10. Podala žalobu

Městská část Praha 10 podala žalobu na společnost Strategic Consulting s.r.o. vydávající bezplatný čtrnáctideník Naše Praha 10. Brání se proti krajně zavádějícím a vyloženě lživým informacím, které se často objevují v článcích tohoto periodika, a neprávem poškozují dobrou pověst městské části. 

Radnice v poslední době čelí nepravdivým textům ve čtrnáctideníku Naše Praha 10, které považuje za jasný příklad fake news.

Periodikum například referovalo o tom, že úřad objednal jediný notebook za 136 tisíc korun, ve skutečnosti se však jednalo o šest počítačů.

Napsalo, že „noviny (radniční měsíčník) jsou o dva miliony předražené, než stály doposud“. Pravidelný zpravodaj pro občany Desítky byl přitom vloni obnovený po více než třech letech a snaha o srovnání nejenže není ničím podložená, ale navíc zcela ignoruje inflaci i klíčové faktory jako je počet stran, kvalita papíru či grafická podoba

Bez jakýchkoliv důkazů čtrnáctideník konstatoval, že radnice obchází výběrová řízení (postupuje pochopitelně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek) či že zakázala veřejnou diskuzi v Domě čtení (ten je zřizován Městkou knihovnou v Praze a městská část do programu diskuzí ani zasahovat nemůže).   

Vánoční večírek za 630 tisíc korun redakce periodika Naše Praha dává za příklad údajně skandálního hospodaření. Přitom se jednalo o každoroční událost organizovanou samotnými zaměstnanci ve spolupráci s odbory a placenou přímo jimi – z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Na základě tiskového zákona žádala MČ Praha 10 o uveřejnění odpovědi, když rozporovala celkem třináct jednoznačně nepravdivých výroků (ze třech čísel periodika). Žádná z odpovědí však nebyla zveřejněna. „Vydavatel se pouze omezil na to, že na stranách č. 10 a 11 (ve vydání z 24. 1. 2020) uvedl v rámci jiného textu části odpovědí žalobce, ke kterým zároveň byl vždy připojen další difamující (pomlouvačný) text dotýkající se dobré pověsti městské části Praha 10,“ píše se v důvodové zprávě usnesení, kterým schválila Rada MČ Praha 10 podání žaloby dle tiskového zákona.

„Je velice těžké se podobným útokům bránit, a uvědomujeme si, že se jedná o běh na dlouhou trať. Považujeme ho však za naprosto nezbytný. Dělat vše pro to, aby měli občané Desítky pravdivé informace, bereme za naši povinnost,“ říká Jan Hamrník, tiskový mluvčí MČ Praha 10. „O šíření dezinformací a fake news byly popsány již stohy papíru. My jim však čelíme na regionální a ´papírové´ úrovni, což není až tak obvyklé. Troufnu si odhadnout, že bohužel nebudeme jedinou městskou částí, jediným městem, ani jedinou obcí. Pokud bychom naším krokem inspirovali někoho dalšího, byli bychom velmi rádi,“ dodává Jan Hamrník.

Seznam výroků, které MČ rozporovala, je společně s jejich uvedením na pravou míru k nalezení na webu (www.praha10.cz/uvadimenapravoumiru). Pokud sami občané zaznamenají v jakémkoliv médiu zprávu o Praze 10, o jejíž pravdivosti mají pochybnosti, mohou se na radnici obrátit prostřednictvím mailové adresy uvadimenapravoumiru@praha10.cz