Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 připraví projekty parkovacích domů v ulicích Jahodová a V Olšinách

V lokalitách Jahodová a V Olšinách vzniknou parkovací domy pro takřka 340 automobilů. Desátá městská část si nechala zpracovat studie proveditelnosti, nyní připravuje zadávací řízení na zpracovatele samotných projektů. Záměr přípravy schválila na dubnovém jednání Rada MČ Praha 10. 

Publikováno: 21.04.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Parkování3654

V ulici V Olšinách se počítá s domem, který bude mít 204 parkovacích míst a svou spádovou oblastí pokryje významnou část základních sídelních jednotek U Primasky, Solidarita a Průběžná. Stavba v Jahodové se má nacházet vedle obchodního centra v záběhlické sídlištní zástavbě. V současnosti se pozemek využívá jako parkoviště s kapacitou přibližně 75 aut, parkovací dům ji navýší na 132 vozů. 

„V obou parkovacích domech se rovněž počítá s parkováním elektromobilů a místy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ doplňuje místostarosta MČ Praha 10 Martin Sekal (ODS), který má dopravu a parkování ve své gesci. „Studie proveditelnosti nám pomohly vybrat nejvhodnější lokality z hlediska navýšení parkovací kapacity. Postupně je projednaly Komise pro dopravu a parkování a Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu,“ popisuje místostarosta Sekal. 

Ten zdůrazňuje, že záměr vychází z programového prohlášení Rady, která se zavázala prosazovat nový systém parkování primárně pro občany Prahy 10, a současně hledat cesty k vybudování parkovacích domů a dalších míst na parkování.

Martin Sekal se podílel na projektu modrých zón, odtahů vraků a nyní na přípravě parkovacích domů. „Modré zóny na našem území byly prvním krokem ve chvíli, kdy v okolních městských částech již tento systém fungoval. Teď je na řadě, abychom se domluvili na celopražské variantě a jejich principech fungování. Věřím, že to je společně s parkovacími domy a odtahy vraků možnost, jak umožnit obyvatelům Prahy 10 bez problému zaparkovat,“ říká místostarosta Sekal. 

Do konce května bude radnice připravovat zadávací dokumentace k nadlimitním otevřeným zadávacím řízením, na základě nichž bude hledat nejvhodnější dodavatele. Ti pak zpracují projekty na výstavbu domů. 

Přiložené dokumenty