Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 otevře Čapkovu vilu pro komentované prohlídky

Městská část Praha 10 otevře Čapkovu vilu, od poloviny roku v ní mají probíhat komentované prohlídky. Ty budou součástí celoročního projektu Karel Čapek 130 připomínajícího výročí narození slavného spisovatele. Desítka v rámci něj plánuje výstavy a další kulturní akce. Zároveň význačné osobnosti, která prožila podstatnou část svého života na Vinohradech, udělí čestné občanství in memoriam. Ke slavnostnímu aktu mělo dojít 26. března. Z důvodu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je však akce zrušena a bude uspořádána v náhradním termínu. 

Desítka zároveň připravuje rekonstrukci vily, v níž Karel Čapek se svým bratrem Josefem žil. MČ Praha 10 momentálně čeká na stavební povolení, o které požádala. „Naší vizí není objekt zakonzervovat, ale vytvořit živé centrum občanské, literární a mediální vzdělanosti. V něm by měl Čapkův nadčasový odkaz sloužit jako východisko pro diskuzi nad současnými tématy. Mohly by tu probíhat workshopy a kurzy zaměřené na tvůrčí psaní, sympozia, kulaté stoly, autorská čtení, komponované večery či besedy pro školy,“ říká místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu a školství David Kašpar (VLASTA / STAN).

„Genius loci objektu je opravdu velký, potenciál pro využití obrovský. Proto o budoucnosti vily jednám s Magistrátem hl. m. Prahy, Městskou knihovnou v Praze a dalšími významnými institucemi a budeme společně hledat optimální varianty. Karel Čapek byl sice ´desítkový´, zároveň ale celorepublikový, celosvětový…,“ vysvětluje David Kašpar, proč nechce ohledně budoucnosti Čapkovy vily postupovat pouze lokálně, ale na základě širšího konsenzu.

Ve stávajícím stavu bude objekt veřejnosti otevřen, budou v něm probíhat komentované prohlídky pracovny, místnosti Pátečníků a ložnice Olgy Scheinpflugové. „Termíny prohlídek zveřejníme v našem radničním časopisu, v němž se budeme Karlu Čapkovi speciálně věnovat. Zároveň se o nich případní zájemci dozvědí na našem webu a Facebooku,“ nastiňuje místostarosta Kašpar s tím, že se počítá s obdobím červen – říjen.

V rámci projektu Karel Čapek 130 bude význačnému literátovi uděleno čestné občanství in memoriam. Slavnostní večer bude spojen s předáním Ceny bratří Čapků vítězným pedagogům z Desítky, uskuteční se po odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k zákazu konání hromadných akcí.  

„Chceme do posilování identity Desítky zapojovat také nejmladší z našich obyvatel coby budoucí nositele hodnot,“ vysvětluje David Kašpar, proč je na úrovni městské části důležité propojovat kulturu a školství. I proto jsou na květen až listopad naplánované v základních školách výstavy zaměřené na život a dobu Karla Čapka. V červnu pak městská část uspořádá venkovní výstavu pro všechny občany s názvem „Karel Čapek na Desítce“. Projekt připomínající 130 let od narození světoznámého spisovatele zakončí v listopadu komponovaný večer. 

„Připomínat významné osobnosti městské části a kulturně oživovat místa s nimi spojená je jednou z našich priorit i do budoucna. Ostatně identita je jednou z pěti oblastí naší koncepce rozvoje kultury pro období 2020-2025,“ upozorňuje místostarosta Kašpar.