Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 nechce v Malešicích překladiště kontejnerů, své připomínky poslala Magistrátu

MČ Praha 10 v pondělí zaslala Magistrátu hl. m. Prahy své připomínky k velkokapacitnímu překladišti kontejnerové dopravy v Malešicích. Záměr soukromého investora radnice Desítky dlouhodobě a zásadně odmítá. Současné vedení má námitky týkající se především ochrany životního prostředí, veřejného zdraví a odlišných představ o podobě této části Malešic. Magistrát vede řízení posuzující projekt z hlediska vlivů na životní prostředí (EIA).

Publikováno: 04.12.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Malešice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé3047

„Naše hlavní námitky k dokumentaci EIA z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví se týkají zejména negativních dopadů, které by výstavba terminálu měla na zhoršení kvality ovzduší, zvýšení hlukové zátěže, nebo možného vzniku nadměrné ekologické zátěže ve vztahu k půdě. Námitky se ovšem dotýkají i dalších částí dokumentace,“ popisuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), jež má v gesci mj. oblast životního prostředí. Podle místostarostky by podobné průmyslové a tranzitní projekty měly být budovány zcela mimo město.

 

Se záměrem nesouhlasí ani místostarosta Martin Valovič (ODS), do jehož agendy spadá i územní rozvoj. „Máme diametrálně jinou představu o budoucím rozvoji lokality dnešní malešické průmyslové zóny. Projekt překladiště nepřináší nic pozitivního. Jen by prohloubil dlouholeté, zejména dopravní problémy v této části Prahy, a znemožnil by významný rozvojový potenciál lokality i z celopražského měřítka,“ říká Valovič k překladišti projektovanému na pole mezi Heldovou, Teplárenskou a Průmyslovou ulicí.

 

„Vypracování připomínek k záměru i zapojení veřejnosti jsme se věnovali velmi intenzivně – na pravidelných poradách vedení, téma mimořádně řešil s občany náš desítkový výbor pro životní prostředí a z naší iniciativy i ten celopražský. Také jsme oproti předchozímu období otevřeli diskuzi k této věci mezi zastupiteli,“ shrnuje starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA).

 

Zastupitelstvo Prahy 10 se tématem zabývalo 25. listopadu, členové nejvyššího orgánu městské části odmítavé stanovisko ke kontejnerovému terminálu potvrdili. Zároveň pověřili Radu městské části, aby po magistrátu požadovala uspořádání veřejného projednání, které záležitost přiblíží občanům, a vydání nesouhlasného závazného stanoviska, jenž by záměru překladiště definitivně zamezilo. Veřejné projednání by mělo proběhnout ještě v prosinci tohoto nebo v lednu příštího roku, MČ Praha 10 ho chce na svém území. O termínu a podrobnostech bude radnice své občany v dostatečném předstihu informovat.

 

Terminál Malešice

Navržené kapacity

Celková plocha areálu – 74 797 m2

Počet kontejnerů na překladišti – 900 ks

Obsluha – 2x portálový elektrický jeřáb s výškou manipulace do čtyř vrstev s pátou převlečnou

Obslužné koleje – 4 ks, užitná délka 700 m každá

Vyhrazené čekací stání pro kamiony – 18 kamionů

Počet vlaků odbavených za den – tři soupravy

Počet obrátek kamionů – 96 vozidel (běžný provoz vykládky a nakládky kamionů v období 6.00–22.00 hod.)

Zdroj: Dokumentace EIA „Terminál Malešice“ https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1037