Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

MČ Praha 10 chce požádat Magistrát o posun termínu čerpání bezúročné půjčky. Tu si bere na rekonstrukci radnice

MČ Praha 10 začne čerpat první prostředky na rekonstrukci radnice až v roce 2023, dochází tedy k posunu financování projektu o rok. V období pandemie koronaviru se prodloužily doba nutná na vydání stavebního povolení (námitky účastníků řízení) a předání projektové dokumentace od společnosti CASUA, kterou Desítka stále pečlivě kontroluje.

Publikováno: 08.06.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Projekty3446
Městská část proto požádá Magistrát hl. m. Prahy o prodloužení termínů ve smlouvě o splácení návratné finanční výpomoci o rok. Návrh žádosti schválila 8. června desítková Rada, 21. června bude projednaný také na Zastupitelstvu. 
O poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 500 milionů korun rozhodlo Zastupitelstvo Magistrátu 17. září 2020 svým usnesením (www.praha.eu.).  Důvodem plánované rekonstrukce je skutečnost, že budova radnice Prahy 10 je v dlouhodobě neuspokojivém technickém stavu. Pokud by vedení městské části situaci neřešilo, reálně by hrozilo omezení služeb poskytovaných občanům.