Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Kulturní aktéři z Desítky se sešli ve Vzletu

Šedesát lidí, kteří se na území MČ Praha 10 věnují kultuře, se v pondělí 13. června sešlo ve Vzletu. Seznámili se tam s průběžnou evaluací koncepce rozvoje kultury Desítky pro období 2020-2025 a budoucími plány radnice. Celopražský koncept nabídl zástupce Kreativní Prahy, jenž představil priority Hlavního města v kulturní oblasti.

Publikováno: 16.06.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura3693

Fórum se symbolicky konalo v prostorech, které byly nedávno rekonstruované a zprovozněné. Samotným vytvořením „vršovické kulturní křižovatky“ tak desátá městská část naplnila část priorit své koncepce. Kromě toho se v posledních letech profiluje zejména jako koordinátor – její snahou není „suplovat“ služby ostatních aktérů kulturního života na Desítce, ale smysluplná podpora a síťování všech důležitých hráčů. Tomu odpovídala i účast na setkání, na které dorazili zástupci kulturního domu, spolků, rodinných center, divadel, církví i školy. 

Ti všichni si nejprve poslechli shrnutí místostarosty pro kulturu Davida Kašpara. O prezentaci, jak Desítka naplňuje své priority, se postarali Michal Křivohlávek a Barbora Týcová z Ateliéru pro veřejnou debatu, spoluautoři koncepce i její evaluace po dvou letech fungování. Petr Peřinka z Kreativní PRAHY pak představil magistrátní koncepci kulturní politiky a pohovořil o globálních i lokálních trendech. Neformální debata na závěr přinesla řadu témat pro rozvíjení spolupráce radnice, desítkových institucí a neziskového sektoru.