Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Do škol na Praze 10 už chodí téměř 100 dětí ukrajinských uprchlíků

Desítka pokračuje v přijímání ukrajinských dětí do škol. Do základek zřizovaných městskou částí už nastoupilo 86 žáků, jedenáct nových dětí je v mateřinkách. S adaptací v novém prostředí pomáhají i krajané z řad zaměstnanců a rodičů, kteří už v Česku žijí delší dobu. 

Publikováno: 11.03.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Pomoc Ukrajině3618

Desátá městská část zřizuje celkem 13 základních škol a do integrace už se zapojily všechny. Místa nabízíme podle aktuálního místa pobytu, aby to rodiče a děti měli co nejblíž. Žádosti nám chodí každý den, momentálně jich vyřizujeme asi dvacet,“ říká místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN), který má na vršovické radnici na starost oblast školství.

Na většině škol už dětem (a někde i celým rodinám) s adaptací pomáhají speciální koordinátoři. „Jedná se o ukrajinské rodiče, kteří u nás žijí již delší dobu, a zaměstnance školy. Reagovali na výzvu ředitelů a nově příchozím primárně pomáhají překonávat jazykovou bariéru a komunikovat se školou. Někteří se zapojují i do dalších aktivit ve svém volném čase. Například příchozím předávají informace o velmi důležitých praktických záležitostech týkajících se bydlení, pojištění, pobytu a podobně,“ upřesňuje místostarosta Kašpar.

Místostarosta zároveň doplňuje, že pod radničním odborem školství nově působí zaměstnankyně ukrajinského původu, která je školám k dispozici pro vyřizování všech operativních záležitostí a jakékoliv konzultace. Další pracovnice se znalostí jazyka a ukrajinských reálií pak koordinuje veškeré žádosti, dotazy či nabídky, které chodí na univerzální e-mail ukrajina@praha10.cz.    

Výrazně menší zájem je prozatím o umisťování dětí do mateřských škol. „Školku jsme doposud zařizovali v jedenácti případech. Očekáváme ale, že nápor ještě přijde – poté, co si maminky najdou práci. Proto už prověřujeme další možnosti nad rámec našich kapacit, jako jsou například dětské skupiny,“ informuje David Kašpar.

O místo ve školách i školkách mohou ukrajinští rodiče žádat e-mailem adresovaným na odbor školství (jana.vinterova@praha10.cz). „Stačí uvést jméno, příjmení, datum narození dítěte a aktuální místo pobytu. Moc prosíme, aby lidé v této záležitosti nechodili osobně ani nevolali, elektronické záležitosti rychle vyřizujeme,“ doplňuje místostarosta Kašpar.

Předškolní děti musí splnit pro přijetí do mateřské školy podmínku očkování podle očkovacího kalendáře České republiky, je proto vhodné zajistit kromě běžných úkonů, které čítají zajištění pojištění, i lékařské vyšetření u pediatra a domluvit se s ním na dalším postupu.