Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Desítka získala mezinárodní cenu inovací. Hodnotitelé ocenili, jak radnice podporuje kompostování

Už třináct let v Praze 10 fungují komunitní kompostéry, které občané najdou na veřejně přístupných místech nebo v komunitních zahradách. Jednotlivě (a zdarma) radnice poskytuje, díky získaným dotacím, také kompostéry zahradní. A když k tomu připočteme kontinuální osvětu, má rovnice jednoznačný výsledek: Kompostování, a vůbec předcházení vzniku odpadu, má na Desítce zelenou! Ocenila to i porota Mezinárodní ceny inovací, úřad desáté městské části v ní získal prvenství. 

Publikováno: 09.11.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí3774

Mezinárodní cenu inovací vyhlašuje Excellence Finland, pro Českou republiku ji organizuje Česká společnost pro jakost. Úřad MČ Praha 10 se přihlásil do kategorie „Inovace s environmentálním zaměřením“, kterou ovládl.

„Náš projekt jsme nazvali ´Kompostováním k bezodpadovosti na Praze 10´, a už z toho vyplývá, jak vážně a koncepčně k němu přistupujeme. Biologickou metodu přeměny bioodpadu, což kompostování je, považujeme za jeden z efektivních způsobů směřujících k minimalizaci odpadu, respektive znovuvyužívání odpadu domnělého,“ vysvětluje Jana Hatalová, tajemnice ÚMČ Praha 10.  

Těch cest vršovická radnice využívá celou řadu. Konkrétně u kompostování dlouhodobě průběžně rozvíjí jeho komunitní formu – v případě komunitních kompostérů na Desítce už se dá hovořit o celé síti. Kromě toho je už podruhé zapojená do příslušného dotačního programu, a může tak svým občanům nabízet dřevěné či plastové zahradní kompostéry zdarma.

Desítkové kompostování bylo součástí rozsáhlejších komunikačních kampaní „Duben bez odpadů“ (2021, ocenění Komunální projekt roku 2021 v kategorii Ekologický projekt) a „Desítka bez odpadu“ (2022). V rámci nich radnice pořádala diskuzní fóra a přinášela informace, jak správně nakládat s odpadem, jak snižovat jeho objem, jak správně třídit a jak vzniku odpadu úplně předcházet. Vznikly desítky textových a vizuálních materiálů zveřejněných v online a veřejném prostoru, i celá brožura.

Speciálně kompostování byla věnovaná pozornost při speciálních poradnách na farmářském tržišti, uskutečnilo se „kompostovací“ divadélko v mateřské škole, probíhají setkání správců komunitních kompostérů, akce Den Země v Malešicích, dvakrát se uskutečnila Reuse sobota v Praze 10 a posledním výrazným počinem jsou úpravy bezprostředního okolí komunitních kompostérů v ulicích Lvovská a Nučická.

Na jaře tohoto roku založila městská část "Školní fórum", které tvoří skupina aktivních mladých lidí z různých škol na Desítce od 12 do 16 let. Vytipovali si témata, kterým se chtějí věnovat, a jedním z nich je právě bezodpadovost a kompostování.

„Sečteno podtrženo: Uvědomujeme si, že nejlepší odpad je ten, který nevzniká, což v případě organických zbytků z provozu domácích zahrad platí zcela neoddiskutovatelně. A jsem velmi ráda, že to je téma, které se těší velkému zájmu odborníků, občanů i nastupující generace, a kterému se pracovníci našeho úřadu aktivně věnují,“ shrnuje Jana Hatalová.