Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

Další ročník soutěže Dvorek roku Prahy 10

Pečujete o květinovou zahrádku ve vnitrobloku nebo máte bylinky a všichni sousedé je obdivují? Pečují vaši žáci nebo studenti o školní pozemek? Přihlaste svou předzahrádku, vnitroblok nebo školní pozemek do oblíbené soutěže desáté pražské městské části "Dvorek roku 2014" a získejte tak šanci vyhrát zajímavé ceny. Soutěž Dvorek roku pořádá Praha 10 pořádá již pátým rokem a za tu dobu ocenila 18 dvorků a předzahrádek. Cílem soutěže je motivovat občany k údržbě a zvelebování vnitrobloků a předzahrádek jimi obývaných bytových domů. "Pro všechny zájemce, kteří se do soutěže přihlásí, je to určité ocenění jejich práce ve volném čase, věnovaných prostředků do neveřejných prostor a jejich kreativity. Navíc je to určitý druh motivace pro ostatní při zvelebování okolí svého bydliště, ale i míst městské části. Ty nejlepší pak chceme za jejich práci nejen ocenit, ale i podpořit hodnotnými cenami v podobě poukázek na odběr zboží a služeb," popsal akci starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

Další ročník soutěže Dvorek roku Prahy 10

V letošním roce Praha 10 rozšířila soutěž o další kategorii, a to "školní pozemky". "Chtěli jsme tak dát možnost i školám, aby se pochlubily s prací svých žáků a studentů při zvelebování školních pozemků," poznamenmal k důvodů, rozšíření soutěže o další kategorii 1.místostarosta Vladimír Novák (ČSSD).

Zájemci o účast v soutěži musí zaslat přihlášku, která bude obsahovat adresu "dvorku", popis změn, které byly na dvorku, předzahrádce či pozemku provedeny, minimálně 4 fotografie, které zobrazují dvorek před úpravami a po úpravách a podpis alespoň dvou osob, které se na proměně dvorku podílely. V případě, že dvorek či předzahrádka nejsou ve vlastnictví Prahy 10, je k přihlášce třeba doložit i souhlas vlastníka nemovitosti. Pokud je pozemek majetkem Městské části Praha 10, souhlas k účasti v soutěži je udělován automaticky.

Přihlášku do soutěže je třeba zaslat nejpozději do 31. května na e-mailovou adresu nikolap@praha10.cz, kolonka "předmět" musí obsahovat text "Dvorek roku 2014", nebo na adresu Městská část Praha 10, odbor kultury a projektů, oddělení projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Na obálku uveďte heslo "Dvorek roku 2014".

"Přihlášky, které budou splňovat všechny předepsané náležitosti budou následně předány hodnotící komisi složené ze zástupců Prahy 10, nezávislých odborníků a veřejnosti, kteří navštíví všechny přihlášené dvorky a na základě stanovených kritérií stanoví pořadí," dodal 1. místostarosta Novák (ČSSD). Hodnotit se bude m.j. úroveň zpracování projektu, originalita a efektivnost úprav, nápaditost a celkový charakter změn, využitelnost a obyvatelnost pozemku, využití zeleně, zapojení obyvatel domu, příp. žáků a studentů, do úprav a údržby a také čistota a celkový vzhled.

Vyhodnocení celé soutěže proběhne v průběhu měsíce června 2014 a následně budou při slavnostním vyhlášení zástupcům vítězných "dvorků" předány poukazy na odběr zboží a služeb.
Více informací včetně podrobných pravidel soutěže najdete na stránkách www.praha10.cz => Akce a projekty => Dvorek roku.