Aktuality z oblasti rozvoje městské části Praha 10

30,6 milionu korun na podporu prospěšných projektů! MČ Praha 10 schválila dotace na tento rok

Desítka letos dotacemi podpoří celkem 322 nových projektů, na které dá 23,8 milionu korun. 6,8 milionů korun půjde na již rozběhnuté víceleté projekty. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu schválilo pondělní Zastupitelstvo MČ. Peníze na prospěšné návrhy bude městská část v tomto roce rozdělovat ještě v rámci „Mojí stopy“ a „Zásobníku projektů – partnerství pro Prahu 10.“

Publikováno: 04.03.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace, Kultura, Komunitní, Veřejné prostory3121

Radnice dotacemi každoročně podporuje aktivity ve své městské části a organizace působící zde ve prospěch místních občanů. Letošní řízení proběhlo ve čtyřech tematických oblastech. Na sociální návazné a zdravotní služby poputuje takřka 9 milionů, stejně jako na sport. Kulturní organizace si rozdělí téměř 5 milionů. Na program životního prostředí a udržitelného rozvoje půjde rovný milion.

„Dotace jsme udělili na pestrou škálu projektů. Na celoroční provoz organizací působících ve prospěch občanů Desítky, na konkrétní kulturní akce i na drobnější aktivity, které povedou ke zvelebování veřejného prostoru a podporu komunitního života na našem území,“ vypočítává Lucie Sedmihradská (VLASTA), radní pro finance, rozpočet, participativní rozpočet a dotace.

Kromě dotačního řízení podporuje MČ Praha 10 participaci svých občanů dalšími dvěma nástroji:

Do 31. května mohou lidé přicházet s nápady na oživení „desítkového“ veřejného prostoru, o nichž na podzim proběhne veřejné hlasování v rámci participativního rozpočtu Moje stopa. Náklady na každý z nich by se měly pohybovat v rozmezí 350 tisíc až 2 miliony korun, celkově je vyčleněno 5 milionů korun.

„A milion korun je finanční rámec soutěže ´Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10´. Od 6. do 17. dubna budou moci občané přicházet s návrhy na úpravy či oživení veřejného prostoru a pořádání akcí na našem území. Jednotlivé návrhy podpoříme maximální částkou 50 tisíc korun,“ vysvětluje radní Sedmihradská. Pravidla druhého ročníku soutěže schválila dnešní rada MČ.    

„Kromě vlastních projektů klademe velký důraz na zapojování veřejnosti, podporu komunitního života a síťování v rámci městské části. Dotace či participativní rozpočet jsou k tomu ideální nástroje,“ říká Lucie Sedmihradská.

Přiložené dokumenty