Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10

Ročník 2021 

Stále vás neopustila chuť uspořádat letos nějakou malou kulturní nebo komunitní akci, uskutečnit drobnou úpravu veřejného prostranství nebo máte jiné nápady na zlepšení života místních obyvatel?  

Přihlaste se do soutěže „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“, v níž je na tyto aktivity vyčleněno celkem 800 000 korun!

Hlásit se mohou jednotlivci i organizace, a to jak s dlouhodobějšími aktivitami, tak s jednorázovými akcemi. Finanční podporu do maximální výše 50 000 korun na úhradu nákladů materiálových i nemateriálových (bez nároku na odměnu příjemce) mohou získat například projekty na ochranu přírody, umělecké počiny, nápady na úpravu veřejného prostoru a mnohé jiné. Nárok na příspěvek mají i pořadatelé, kteří nejsou sdružení v oficiálních organizacích či spolcích. Akce se musejí konat do konce listopadu letošního roku a podmínkou je, že budou přístupné veřejnosti nebo v případě komunitních a sousedských akcí každému z této komunity. 

Zásobník projektů 2021

Příjem přihlášek: od 26. dubna 2021, 00:01 hod 

Prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS https://www.praha10.grantys.cz/login

Uzávěrka přihlášek: 3. května 2021, 23:59 hod 

Vyhlášení výsledků: 3. června 2021

Konání akcí a vyúčtování: do 30. listopadu 2021

Uzavírání smluv s příjemci dotací proběhne v 2. polovině měsíce června 2021. 

Příjemci dotací budou emailem informováni s podrobnějšími informacemi po schválení výsledků Soutěže Radou městské části. 

Dotazy zodpoví:

Ing. Zina Kačírková
Referentka oddělení veřejné podpory
Odbor kultury a projektů
Telefon: +420 267 093 491
E-mail: zina.kacirkova@praha10.cz
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 1429/68, 
101 38 Praha 10

Formuláře: 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10