Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče

I. Název programu: Dotační program MČ Praha 10 – oblast paliativní péče (dále též dotační program)

II. Vyhlášení dotačního programu

1. Vyhlášeno dne 10. 10. 2017 na dobu neurčitou.

III. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace

1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je městská část Praha 10 (dále jen MČ Praha 10) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostou.
2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 771 ze dne 5. 10. 2017.
3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení z důvodu legislativních změn.
4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

IV. Účel dotačního programu

1. Účelem dotačního programu je
a) podpora občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 101, kterým je poskytována paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice,
b) podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují hospicovou lůžkovou nebo mobilní paliativní péči občanům MČ Praha 10.


Ke stažení:

Kompletní text dotačního programu se zapracovanou aktualizací dle usnesení RMČ č. 709 ze dne 25. 8. 2020 (PDF, 690 kB)

 

 

Předchozí verze dotačního programu:

 

Výsledky dotačního řízení

Výsledky dotačního řízení jsou k dispozici na stránkách socialniportal.praha10.cz.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10