Výsledky grantů HMP soc. služby

 

Výsledky grantového řízení MČ Praha 10 z rozpočtu HMP na poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 10 v roce 2010, schválené usnesením Zastupitelstva dne 8.6. 2010
 
 
Program I.1.
Pečovatelská služba
Přidělená částka
 
1
 
Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
 
 
 
Pečovatelská služba
 
 
 
1.751.600,-
 
2
 
Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze
 
 
Pečovatelská služba Vršovice-Vinohrady Diakonie ČCE-SKP v Praze
 
 
 
     50.000,-
 
Program I.2.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
          
              0,-        
 
Program I.3.
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory
 
 
3
 
Česká unie neslyšících, o.s., oblastní organizace Praha
 
 
Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením
 
 
 
     50.000,-
 
4
 
Diakonie ČCE-Středisko pro zrakově postižené
 
 
Středisko pro zrakově postižené
 
 
       6.000,-
 
5
 
Elpida plus, o.p.s. , Praha 10
 
 
Seniorcentrum Limuzská
 
 
   100.000,-
 
6
 
Společnost „E“ Czech Epilepsy Association, o.s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením-pro osoby s epilepsií a jejich blízké
 
 
     50.000,-
 
 
Celkem přiděleno
 
 
 
2.007.600,-

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10