Dotační programy pro oblast péče o historicky hodnotné stavební objekty

I. Název programů

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité kulturní památky dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, na území Městské části Praha 10 v roce 2019 a Dotační program pro oblast péče o nemovité objekty památkově hodnotné na území městské části Praha 10 v roce 2019

II. Vyhlášení dotačních programů

Vyhlášeny dne 6. 3. 2019 na období do 31. 12. 2019.

III. Základní informace

  1. Vyhlašovatelem dotačních programů a poskytovatelem dotací je Městská část Praha 10 (dále jen „MČ Praha 10“) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostkou Renatou Chmelovou.
  2. Dotační programy byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 10 č. 147 ze dne 5. 3. 2019.
  3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení z důvodu legislativních změn.
  4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášené dotační programy bez udání důvodu zrušit.
  5. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
  6. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.

IV. Účel dotačních programů

Účelem dotačních programů v oblasti péče o nemovité kulturní památky dle ust. § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a dále o nemovité objekty památkově hodnotné na území MČ Praha 10 je zachování či podpora prezentace památkové hodnoty a podstaty těchto nemovitých objektů.

V. Ke stažení

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité kulturní památky

Dotační program Městské části Praha 10 pro oblast péče o nemovité objekty památkově hodnotné

Formulář žádosti

Tabulka hodnocení objektů

Tabulka hodnocení projektů

Čestné prohlášení

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

 

  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10