Dotační program městské části Praha 10 pro oblast paliativní péče

I. Název programu: Dotační program MČ Praha 10 – oblast paliativní péče (dále též dotační program)

II. Vyhlášení dotačního programu

1. Vyhlášeno dne 10. 10. 2017 na dobu neurčitou.

III. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace

1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je městská část Praha 10 (dále jen MČ Praha 10) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941, zastoupená starostou.
2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 771 ze dne 5. 10. 2017.
3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení z důvodu legislativních změn.
4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

IV. Účel dotačního programu

1. Účelem dotačního programu je
a) podpora občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 101, kterým je poskytována paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice,
b) podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují hospicovou lůžkovou nebo mobilní paliativní péči občanům MČ Praha 10.


Aktualizace dotačního programu pro oblast paliativní péče:

Rada MČ Praha 10 schválila svým usnesením č. 937 ze dne 19. 11. 2019 aktualizaci dotačního programu pro oblast paliativní péče – více zde

Ke stažení:

Formuláře v aktualizovaném znění:

Formulář - žádost o dotaci

Formulář - údaje o uživatelích služeb

Formulář - čestné prohlášení

Výsledky dotačního řízení

Výsledky dotačního řízení jsou k dispozici pod odkazem zde

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10