Výsledky grantů HMP - sociální služby

 
 

Výsledky grantového řízení MČ Praha 10 na dotace z rozpočtu HMP poskytovatelům sociálních služeb na území MČ Prahy 10, schválené usnesením Zastupitelstva č. 14/6/2009 ze dne 16.4.2009

 

 Program I.1.

 

Pečovatelská služba

Přidělená částka

Centrum sociální a ošetřovatelské  pomoci v Praze 10, příspěvková organizace

 

Pečovatelská služba

 

 

1,592.900,-

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v  Praze

Pečovatelská služba Vršovice-Vinohrady Diakonie ČCE-SKP v Praze

    

     50.000,-

 

Program I.3.

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Přidělená částka

Česká unie neslyšících, o.s., (oblastní organizace Praha)

Sociálně aktivizační služby pro osoby se sluchovým postižením

 

 

    70.000,-

Elpida plus, o.p.s. (Praha 10)

Seniorcentrum Limuzská

   100.000,-

Fokus Praha o.s.

CDA Dům u Libuše

     50.000,-

Máme otevřeno?, o.s.          

Jiné odpoledne

     39.000,-

Máme otevřeno?, o.s.          

Dobrovolnické centrum - Akce Pontony

     24.000,-

 

Celkem

 

 

 

1,925.900,- Kč

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10