Výsledky grantového řízení 2009

 

Výsledky výběrového řízení na poskytnutí veřejné finanční podpory pro rok 2009 v oblastech: Sociální, kultura a umění, sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání, protidrogová prevence a životní prostředí, schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10, č. 13/6/2009, ze dne 12.3.2009.  

Program I - sociální oblast

číslo

žadatel

název projektu

přidělená částka

1

Diakonie ČCE-středisko Ratolest v Praze 10

Rekondiční a edukační pobyt pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

15.000,-

2

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

Program pro seniory

38.437,-

3

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.,Krajská organizace Praha

Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením s cílem integrace a samostatnosti v životě-Večerní škola pro osoby s mentálním postižením

17.500,-

4

Svaz důchodců České republiky, MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA, Praha 10 - Malešice

Ozdravně-rehabilitační pobyt pro seniory žijící na Praze 10

15.000,-

5

Židovská obec v Praze

Domov sociální péče Hagibor: Cvičením ke zdraví a soběstačnosti

15.000,-

6

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Důstojně prožívané stáří-Terénní pečovatelská služba Vinohrady-Vršovice

20.000,-

7

Židovská obec v Praze

Domov sociální péče HAGIBOR-komunitní centrum: alternativní způsob komplexní péče o seniory

52.000,-

8

Židovská obec v Praze,(Středisko sociálních služeb)

Sociálně aktivizační služby pro seniory

40.000,-

9

Židovská obec v Praze,(Středisko-Komplexní domácí péče EZRA)

Komplexní domácí péče EZRA-sociální služby pro seniory se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust

55.000,-

10

Asistence o.s.

Služby asistence občanům MČ Praha 10

46.190,-

11

Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha

Zajištění a poskytování osobní asistence a odlehčovací služby lidem s poruchami autistického spektra, kteří žijí na území MČ Praha 10

65.000,-

12

FOKUS PRAHA, o.s.

Sociální rehabilitace lidí s duševním onemocněním

18.000,-

13

Hospic sv. Štěpána, občanské sdružení

Hospic sv. Štěpána

40.000,-

14

Dětské krizové centrum, o.s.    

"Samy na to nestačí" diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syn CAN)

45.000,-

15

Klub K2, o.p.s.

Klub pro rodiče s dětmi

36.000,-

16

Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/

Rodinné centrum Jablíčkov

12.000,-

17

Mateřské a otcovské centrum pohody /MOC pohody/

Advent v Jablíčkově 2009

15.500,-

Program II -  Kultura a umění

číslo

žadatel

název projektu

přidělená částka

18

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice

Lednové koncerty ve Strašnicích

13.000,-

19

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice

Pašijové hry - Mistrova cesta utrpení

10.000,-

20

POP BALET

Pop Balet-podpora mladých talentovaných tanečníků

30.000,-

21

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

Provedení Dvořákova Stabat Mater op.58 a Mozartova Requiem d moll v kostele sv. Václava ve Vršovicích

60.000,-

22

Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna              

Pražský Tajtrlík-krajská výběrová přehlídka amatérských loutkových divadel-V. ročník

10.000,-

23

Tělocvičná jednota SOKOL Praha 10 - Strašnice

Podpora a rozvoj činnosti dramatického kroužku

10.000,-

24

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Divadlo dětem

40.500,-

25

Základní škola, Praha 10, Práčská 37

Přehlídka sborového zpěvu žáků speciálních škol a Vánoční zpívání

30.000,-

26

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice

Dramatický kroužek ČCE Strašnice

10.000,-

27

PETRKLÍČ, Praha 10

Divadlo Miriam

50.000,-

28

Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha - Vršovice

Vybavení nízkoprahového hudebního klubu, podpora hudebních skupin a rytmické scholy v kostele sv.Václava

36.437,-

29

Tělocvičná jednota Sokol Hostivař, Švehlova sokolovna

Divadélko Frydolín TJ Sokol Hostivař

20.000,-

30

FOIBOS, a.s., Praha 4

Výstava slavné stavby Prahy 10

150.000,-

31

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice

Varhanní recitál Adama Viktory

13.500,-

32

PETRKLÍČ,  Praha 10

Odpolední maraton Divadla Miriam (projekt pro občany a návštěvníky Prahy 10 v rámci "Dnů Prahy 10"

19.000,-

Program III-Sport, tělovýchova, volný čas a vzdělávání

číslo

žadatel

název projektu

přidělená částka

33

Český tenisový svaz vozíčkářů,   (ČTSV-Centrum tenisu na vozíku Praha)

Turnaj Mistrovství ČR v tenisu na vozíku HAMR OPEN

20.000,-

34

Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10

Sportovní dny Šípů 1009-při příležitosti dnu dětí a jiných vhodných příležitostí

7.000,-

35

Obvodní rada Asociace školních sportovních klubů Praha 10

Pořádání významných sportovních akcí pro děti a mládež

30.000,-

36

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Vánoční závod žactva ve sportovní gymnastice

7.000,-

37

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Randori koťat

10.000,-

38

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Akademie sokolské všestrannosti

3.000,-

39

Tělovýchovná jednota JUNIOR PRAHA o.s.,

Sportovní turnaje škol

15.000,-

40

TJ ASTRA Zahradní Město, Praha 10

Badmintonové turnaje pro děti a mládež z Prahy 10

14.800,-

41

TJ Solidarita, Praha 10

Den dětí na Solídě 2009

7.200,-

42

TJ Solidarita, Praha 10

Náborový nohejbalový turnaj základních škol

7.600,-

43

Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222

Mezinárodní hry bez hranic

10.400,-

44

Bridžový klub seniorů 10

Bridžový klub seniorů 10

22.000,-

45

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10

Sport pro všechny

43.200,-

46

Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.,

Sport pro všechny

64.700,-

47

Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299

Plavání pro neorganizované děti, mládež a občany městské části Praha 10

50.000,-

48

Tělocvičná jednota SOKOL Praha 10 - Strašnice

Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí       " Sport pro všechny" - Akce pro děti 2009

20.000,-

49

01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"

Pravidelná činnost centra volného času-oddíl Mladých ochránců přírody GINKGO

10.000,-

50

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10

Otevřený klub Strašnice

43.200,-

51

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 10 - Vršovice

AWANA KLUB

9.000,-

52

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KOVO, Praha 10

Podpora mládeže tělovýchovné jednoty KOVO-oddíl hokejbalu

20.000,-

53

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Pravidelná činnost oddílu judo

5.000,-

54

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnice

Víkendový tábor dětí na Hvozdnici

9.000,-

55

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 77. středisko ROD SOVY Praha 10

Letní tábor 301. oddílu

15.000,-

56

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 96. středisko SCARABEUS Praha

Letní tábor oddílu ŠKOLKA

11.000,-

57

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka

Skautské tábory 35. střediska Jaroslava Rady Praha 10-Skalka

1.500,-

58

Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10

Táborová činnost 82. oddílu Mravenci z 92. skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež

15.000,-

59

Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10

Táborová činnost 80.oddílu Trpaslíci z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež

15.000,-

60

Junák-svaz skautů a skautek ČR, 92.středisko Šípů Praha 10

Táborová činnost 922.oddílu Lvíčata z 92.skautského střediska Šípů Praha 10-pořádané v době školních prázdnin navazující na celoroční činnost, včetně akcí integrujících neorganizované děti a mládež

16.000,-

61

Pionýr PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA,

Zimní tábor-hory-jarní prázdniny

3.000,-

62

Pionýr PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA

Vodácký tábor Sázava 2009

10.000,-

63

Policejní volejbalový klub Olymp Praha, o.s.,

Letní soustředění pro děti MČ Prahy 10

31.500,-

64

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice

Letní tábor

23.000,-

65

Sdružení pro práci s dětmi Praha

Dětský rekondiční tábor

40.000,-

66

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Letní tábor judo-Vodňany

9.400,-

67

Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská 2/2100

Kruh pro všechny

42.000,-

68

Městská knihovna v Praze, (Obvodní knihovna MKP v Praze 10)

Třetí věk - třetí svět

15.000,-

69

Pionýr, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA

Vršovický koláč

26.000,-

70

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Praha - Strašnice

Celoroční činnost

15.000,-

71

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

11. ročník Mezinárodního kuželkářského turnaje zrakově postižených-SLAVIA CUP

52.000,-

72

Tělocvičná jednota Sokol Praha - Vršovice

Dětský karneval

4.000,-

73

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Školní klub - bezpečné místo

41.000,-

74

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980

Výtvarné dílny

31.500,-

75

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Jazykový zahraniční výjezd žáků s aplikací cizojazyčných znalostí při přírodovědné a sportovní činnosti

60.000,-

76

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658

A flavour of Europe - a tasty way to get to know and your traditional food (v rámci aktivity e-Twinning)

45.000,-

77

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35,

Den deskových a drobných her pro děti v rámci dnů Prahy 10

9.000,-

78

Komunitní centrum Kruh, o.s., ZŠ Hostýnská 2/2100

Dny Prahy 10 v KC Kruh 2009

24.000,-

79

Střední odborné učiliště gantronomie Praha 10

Prezentace moderní gastronomie pro širokou veřejnost

47.430,-

80

TJ ASTRA Zahradní Město, Praha 10

Dny Prahy 10

10.000,-

Program IV -  Protidrogová prevence

číslo

žadatel

název projektu

přidělená částka

81

Dům dětí a mládeže - Dům UM, Praha 10

Toulavý autobus

34.300,-

82

Gymnázium Praha 10, Omská 1300

Školní program prevence negativních sociálně patologických jevů

24.000,-

83

Základní škola, Praha 10, Kodaňská 16/658

Komplexní program primární prevence sociálně patologických jevů pro I. a II. stupeň ZŠ

18.480,-

Program V -  Životní prostřední

číslo

žadatel

název projektu

přidělená částka

84

JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR, 35. středisko Jaroslava Rady Praha 10 - Skalka, 11A35

Čištění Botiče

2.500,-

85

Základní škola, Praha 10, Hostýnská 2/2100

Prožitková přírodovědná exkurze do CHKO Třeboňsko

14.000,-

86

01/14 ZO Českého svazu ochránců přírody, "Natura, quo vadis?"

Jednorázové environmentálně osvětové akce v Praze 10

45.723,-

 

Celkem

 

2,227.497,-

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10