Aktuality z oblasti financí

Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo rozpočet na rok 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 10 na svém řádném zasedání schválilo rozpočet pro rok 2019. Městská část bude letos hospodařit s příjmy 645 milionu korun, běžnými výdaji 814 milionu korun a na investice půjde 602 milionu korun.

Zastupitelstvo Prahy 10 schválilo rozpočet na rok 2019

Rozpočet je se 771 miliony korun schodkový. Hlavním důvodem schodku jsou vysoké investice schválené ještě předchozím vedením radnice. Současně byl schválen plán zdaňované činnosti.

„Rozpočet je nejdůležitějším dokumentem, který zastupitelstvo každý rok schvaluje a který určuje, jakým směrem se bude městská část ubírat. Z dědictví po předchozí koalici bude pro nás rok 2019 rokem velkých investic. Předchozí vedení podepsalo smlouvy na realizaci investic v celkovém objemu vyšším než 600 milionu korun. Ty bude nutné v letošním a částečně i příštím roce financovat a proto budeme mít schodkový rozpočet,“ uvedla starostka Renata Chmelová (VLASTA).

Mezi největší investice patří rekonstrukce Polikliniky Malešice, domu v ulici U Vršovického nádraží nebo Kina Vzlet. Zároveň dojde k výstavbě MŠ Nad Vodovodem a modernizaci školní jídelny v ZŠ Hostýnská.

„Mezi naše priority patří kvalitní a efektivní údržba městské zeleně a celkově úklid městské části, na což je v rozpočtu vyčleněna částka 95 milionů korun. Dalším cílem je snížení počtu prázdných bytů i nebytových prostor, ze kterých městské části v současnosti neplynou žádné příjmy. Jejich současný technický stav však pronájem často neumožňuje. Proto jsme na jejich opravy vyčlenili přes 60 milionu korun,“ komentuje rozpočtové priority 1. místostarostka Jana Komrsková (Piráti).

Pro oblast školství je schváleno 215 milionu korun, 134 milionu korun půjde do sociální oblasti a zdravotnictví a na dotační programy je vyčleněno 36 milionu korun.

„Ve volbách jsme slíbili stavbu parkovacích domů, protože parkování je to, co trápí obyvatele Desítky nejvíce. V letošním rozpočtu jsme tak našli prostředky na studii, která nám odpoví na to, kde parkovací domy postavit a jak je financovat. Zároveň chceme začít řešit situaci s KD Eden. Proto jsme do rozpočtu dostali prostředky na statický posudek, který konečně odpoví na otázku, co s Edenem dál,“ říká místostarosta Filip Humplík (ODS).

Nové vedení radnice Prahy 10 poprvé v historii zveřejnilo návrh rozpočtu na webových stránkách víc než měsíc před jeho projednáváním zastupitelstvem. Široká veřejnost včetně opozice měla dostatek času a možnost se k navrženému rozpočtu vyjádřit. Zároveň byl vytvořen dokument – Průvodce pro občany Prahy 10 – s cílem přiblížit navrhovaný rozpočet a plán zdaňované činnosti pomocí komentářů a grafů.