Aktuality z oblasti financí

Zapojení občanů do procesu řešení sídla radnice Prahy 10 vstupuje do další fáze

Do další fáze vstoupilo zjišťování názorů veřejnosti ohledně možné budoucí podoby radnice pražské desáté městské části. V rámci obsáhlého projektu zapojení veřejnosti do tohoto procesu je v těchto dnech distribuován dotazník pro všechny obyvatele ze spádové oblasti metra Strašnická, která je jednou z variant uvažovaného sídla radnice. Tento dotazník pro celkem 22 tisíc lidí se na rozdíl od již uskutečněné webové ankety pro všechny obyvatele „desítky“ zaměřuje na každodenní uživatele Strašnické. Zastupitelstvo Prahy 10 vzalo dnes na svém řádném zasedání v této souvislosti také na vědomí informaci o činnosti Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10.

Publikováno: 30.04.2013
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Rozvoj, Zprávy tiskového mluvčího, Různé102

Vedení městské části uvažuje o rekonstrukci stávající radnice nebo stavbě nové multifunkční budovy. Z tohoto důvodu městská část zpracovává podklady jak pro variantu rekonstrukce, tak i soutěž na možnou podobu Strašnické s novou radnicí. Rozhodnout se má podle ekonomické výhodnosti jednotlivých variant. Kvůli získání co nejlepších nápadů na případnou novou podobu Strašnické, se město rozhodlo vypsat veřejnou architektonickou soutěž. Proto v březnu a dubnu již proběhla průtoková setkání s veřejností na Strašnické a dvě pracovní setkání. Na webových stránkách úřadu byla vyvěšena anketa pro všechny obyvatele a lidé mohli dotazník vyplnit také v informačních centrech městské části.

V současnosti distribuovaný dotazník se podrobně ptá, čeho si obyvatelé na Strašnické nejvíce váží a co by mělo být i v budoucí podobě zachováno. A naopak zjišťuje i to, co obyvatelům na současné Strašnické vadí a čeho by se lidé potenciální rekonstrukcí rádi naopak zbavili. Obyvatelé mohou volit i mezi vítanými budoucími aktivitami v oblasti a také celkovou preferovanou podobou území. Vyplněný dotazník mohou odevzdávat v základních školách Brigádníků, Gutova, Jakutská, Hostýnská, a V Rybníčkách do 10. května 2013.

Úřad MČ Prahy 10 sídlí v současnosti v technicky i uživatelsky nevyhovujícím objektu. Současná budova „Vlasta“ – bývalé sídlo Vojenské správy, Pramenu Praha a ONV - neodpovídá požadavkům na fungování moderního úřadu a je ve stavu před celkovou rekonstrukcí. Podrobné informace k problematice naleznou zájemci na centrální adrese: www.praha10.cz/radnice.