Aktuality z oblasti financí

Výsledky ankety Budoucnost dětského hřiště Hřibská

Úřad městské části Praha 10 spravuje na svém území více jak 80 veřejných dětských hřišť a sportovišť. Do jejich správy, údržby a rekonstrukcí věnuje značné finanční prostředky. Proto se vždy odpovědně zamýšlí jak účelně a efektivně finance vynaložit. 

Publikováno: 18.11.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Malešice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé3035

Hřiště Hřibská prošlo na jaře roku 2019 pravidelným revizním šetřením, při kterém bylo doporučeno provést rekonstrukci hřiště. Výstupy z revize byly jasné, ale jasné nebylo, zda je vůbec hřiště využíváno dětmi a zda má potenciál i do budoucna. Proto se vedení městské části rozhodlo, že provede mezi místními obyvateli anketní dotazování s cílem zjistit, zda je hřiště navštěvované, jak často a kým a také, jak jsou návštěvníci spokojeni s jeho úrovní. Výsledky dotazování jsou obsahem této zprávy a budou podkladem pro rozhodování o dalším postupu při obnově hřiště.

 

Anketu vyplnilo celkem 96 respondentů. Přibližně 87 % z nich prosazuje jeho opravu.

Kompletní výsledky jsou ke stažení zde

 

Děkujeme za vaše názory.